Dödstalen i hjärt och kärlsjukdom minskar men riskerar att öka igen

Av på 1 november, 2018

31 000 svenskar dog av hjärt-kärlsjukdom under 2017, vilket motsvarar 34 procent av alla dödsfall i Sverige och innebär att hjärt-kärlsjukdom fortsatt är den vanligaste dödsorsaken. Under 20 år har dödligheten i hjärt-kärlsjukdom nästan halverats, men nu varnar Hjärt-Lungfonden för att förändrade livsstilsvanor riskerar att bryta den positiva utvecklingen.

– Framstegen för att stoppa hjärt-kärlsjukdom är helt fantastiska. Om dödligheten var lika hög idag som för 20 år sedan så hade ytterligare cirka 26 000 svenskar dött av hjärt-kärlsjukdom i år. För att den positiva utvecklingen ska fortsätta behövs fler forskningsgenombrott och förbättrade levnadsvanor, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att 31 026 svenskar dog av hjärt-kärlsjukdom under 2017, framför allt av hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke. Det motsvarar 34 procent av alla dödsfall och innebär att hjärt-kärlsjukdom fortsatt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Forskningen har bidragit till att dödligheten i hjärt-kärlsjukdom nästan halverats på 20 år. Våra levnadsvanor riskerar dock att bryta den positiva utvecklingen.Sedan 80-talet har andelen svenskar med fetma mer än fördubblats, samtidigt som svenska ungdomar i dag är mindre fysiskt aktiva än EU-snittet. Samtidigt visar Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning SCAPIS att boende i områden med svag socioekonomisk status har kraftigt ökad risk att drabbas av högt blodtryck och diabetes, som är starka riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

– Forskningsbaserad kunskap har bland annat bidragit till en stadig minskning av antalet rökare, även om alltför många fortfarande röker. Det är också oroväckande att andra riskfaktorer ökar, och att vissa löper större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än andra. Vetenskapligt underbyggda råd om en hälsosam livsstil behöver komma alla till del, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Hjärt-Lungfonden arbetar för att minska antalet som drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, öka antalet överlevande och ge fler människor tid att leva. Under 2017 kunde Hjärt-Lungfonden dela ut rekordbeloppet 344 miljoner kronor till betydande forskningsprojekt. För tio år sedan låg samma siffra på 140 miljoner.

Fakta: Fem sätt att minska risken för hjärt-kärlsjukdom(Källa: Hjärt-Lungfonden)
1. Sluta röka
2. Undvik stillasittande – rör på dig regelbundet
3. Kontrollera dina blodvärden och medicinera vid behov
4. Ät sunt
5. Undvik stress

Fakta: Om hjärt-kärlsjukdom (Källa: Hjärt-Lungfonden)
– I Sverige lever 1,9 miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom.
– Över 30 000 människor dör varje år av hjärt-kärlsjukdom i Sverige.
– De dödligaste hjärt-kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke.
– Forskningens utmaningar i dag är bland annat att lära sig förutse hjärt-kärlsjukdom och att utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder.
– Under 2017 fick Hjärt-Lungfonden ansökningar om forskningsanslag på nästan1,9 miljarder, och kunde dela ut ett nytt rekordbelopp – 344 miljoner kronor – till forskning om hjärt- och lungsjukdom. För tio år sedan låg samma siffra på 140 miljoner.
– Hjärt-Lungfonden stödjer löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid landets universitet och universitetssjukhus.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in