E-hälsa i fokus under Sveriges ordförandeskap i EU

By on 27 januari, 2023
Foto: Johannes Frandsen, regeringskansliet

Under Sveriges ordförandeskap stöttar E-hälsomyndigheten regeringen med att arrangera vårmötet i Nätverket för e-hälsa den 1–2 juni.

Nätverket är ett forum för de nationella myndigheter inom EU som ansvarar för e-hälsa. Syftet är att underlätta för medlemsländerna att använda digitala verktyg och digital infrastruktur för att uppnå och bibehålla hälsa för individer. Syftet är också att skapa bättre förutsättningar för vård, omsorg och beslutsfattare. I nätverket ingår medlemsstaterna och EU-kommissionen.

Individuellt anpassad behandling

E-hälsomyndigheten deltar även på regeringskansliets Life Science-konferens den 26 – 27 juni, tillsammans med Läkemedelsverket, Vinnova och Etikprövningsmyndigheten. Temat är precisionsmedicin, det vill säga skräddarsydd prevention, diagnos och behandling med utgångspunkt i den enskilda individens unika förutsättningar.

– Det är bra att digitaliseringen av vård och omsorg lyfts under ordförandeskapet. Jag vill medverka till att utnyttja potentialen i hälsodata, det kan ge oss bättre vård och behandling och gynna forskning och innovation. Jag ser stora möjligheter för individer att få en mer jämlik vård och hälsa, samt en mer jämlik tillgång till hälso- och sjukvård och omsorg, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör.

Gemensamt europeiskt hälsodataområde

E-hälsomyndigheten är, tillsammans med Socialstyrelsen, expertmyndighet i arbetet med det nya lagförslag om ett gemensamt europeiskt hälsodataområde, European Health Data Space (EHDS), som EU-kommissionen presenterade våren 2022. Förslaget ska förhandlas av medlemsstaterna innan en ny lag kan träda i kraft.

Målet med lagförslaget är att hälsodata av god kvalitet ska kunna delas effektivt och säkert inom och mellan EU-länder.

Världen | EU
Örebronyheter

Källa: E-hälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login