Efterverkningar på kraftmarknaden

By on 26 september, 2019

Positiva nyheter från både Frankrike och Saudiarabien lugnar marknadsaktörerna och får priserna att gå ner.

Drönarattacken i Saudiarabien bidrog till att öka priset på både kol, gas och olja i veckan som gick. Nu har marknaden lugnat sig och priserna är på väg ner igen.

Billigare olja
I rapporter från Saudiarabien dras slutsatsen att oljeproduktionen relativt snart kommer att vara tillbaka på samma nivå som före attacken. Marknadsaktörerna reagerar med en nedgång i oljepriset, men det är fortfarande högre än det var före attacken.

Drar med sig priset ner
I Frankrike har saker och ting också lugnat sig efter att landets största kraftproducent, EDF, rapporterade om möjliga byggtekniska fel på 58 kärnkraftsreaktorer. EDF har försäkrat marknaden om att situationen inte är dramatisk. Marknaden reagerar med en sänkning av de franska terminspriserna. De franska priserna drar även med sig de tyska och nordiska kraftpriserna neråt.

Koldioxidhopp
Dessutom har priset på koldioxid blivit lägre. Men samtidigt är både terminspriserna och koldioxidpriset är på en högre nivå än de var för två veckor sedan – före händelserna i Frankrike och Saudiarabien.

Höga produktionskostnader
Mindre regn i Norden har bidragit till att priserna på spotmarknaden har gått upp lite. Orsaken är att nederbördspausen gör att de nordiska priserna i högre grad påverkas av händelserna i resten av världen. 

Kraftpriserna i Europa är relativt höga och extra känsliga för koldioxidpriset som håller uppe produktionskostnaderna för kraftproducenterna. 

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login