Ekonomi | Läkemedelsverkets årsredovisning 2014

Av på 25 februari, 2015

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2014 har idag lämnats till regeringen. Myndigheten har en fortsatt stark position, både nationellt och internationellt och det ekonomiska resultatet är bättre än förväntat.

Läkemedelsverket har tagit en ledande roll i Europa och på så sätt bidragit till att läkemedel och medicintekniska produkter är effektiva, säkra och förenliga med en hållbar utveckling av miljön. Samtidigt har myndigheten en ledande roll i det nationella arbetet med att förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige. Grunden för myndighetens vision om att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa har lagts under de senaste åren och utfallet under 2014 visar att vi har kommit långt i det arbetet.

Resultatet bättre än förväntat

Det ekonomiska utfallet för 2014 visar ett minusresultat, men är bättre än budgeterat. Den främsta orsaken till detta är att antalet uppdrag har ökat vilket bidrar till större intäkter och förbättrat resultat. Läkemedelsverket planerar att bedriva verksamheten med underskott under de kommande åren för att investera myndighetskapitalet i verksamheten. Det pågår ett omfattade arbete med att utveckla myndigetens processer och samtidigt ta fram ett nytt integrerat ärende- och dokumenthanteringssystem. Det är grunden för det effektiva arbetsstöd som är nödvändigt för en god arbetsmiljö och stabil ekonomi i framtiden.

     –Vi har idag en stabil ekonomi med en transparent ekonomimodell, samtidigt som vi har ett stort arbete framför oss för att säkerställa fortsatt balans i verksamheten, säger Enrique Arias, förvaltningsdirektör. Men jag ser positivt på utvecklingen. Vi har fler uppdrag, vi har lyckats stabilisera den kraftiga ökningen av antalet medarbetare och vi är en efterfrågad samverkanspart, både på hemmaplan och internationellt.

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in