Ekonomi | Ökad volym och geografisk spridning bakom Riksbyggens starka resultat

By on 18 februari, 2015

Riksbyggen gjorde år 2014 ett starkare resultat än året innan: 332 mkr (jämfört med 290 år 2013) före återbäring och skatt. Omsättningen ökar till 5 746 mkr (5 152) med en rörelsemarginal på 3,2 procent (1,8). Då Riksbyggen är ett kooperativt företag kan andelsägande förvaltningskunder förvänta sig en återbäring på 12 mkr (9).

Under 2014 har vi aktivt satsat på att öka vår volym samtidigt som vi startar produktion i flera kommuner vi inte byggt i under lång tid, som till exempel Örebro, Luleå och Uddevalla. Vår fastighetsförvaltning har varit duktiga på att leverera med god tillväxt under året och är en efterfrågad leverantör hos både privata och offentliga fastighetsägare. Det har lönat sig och effekten ser vi i vårt starka resultat och i vår omsättning för 2014, säger Riksbyggens vd Leif Linde.

Riksbyggens affärsområde Fastighetsförvaltning redovisar ett resultat på 87 mkr, vilket är 8 mkr mer än 2013. Affärsområde Bostad redovisar ett resultat på 76 mkr, en ökning med 10 mkr från året innan, med närmare 1 000 byggstartade bostäder och 1 150 sålda under året. Riksbyggen nya affärsområde Fastigheter, som bildades våren 2014 med uppdrag att projektera för nyproduktion av hyresrätter, har nu erhållit sina första uppdrag i Lund och Gustavsberg.

Andelsutdelningen föreslås bli 46 kr per andel, vilket ligger i nivå med utdelningen för 2013 och motsvarar en total utdelning om 56,8 mkr. Återbäringen för andelsägande förvaltningskunder uppgår till 12 mkr (9) på köpta förvaltningstjänster.

Vårt starka resultat och omsättning är ett kvitto på att vi är samhällsutvecklare och tar ansvar. I år fyller Riksbyggen 75 år. Vi finns till för att lösa behov på bostadsmarknaden. Som ett kooperativt företag bygger vi hållbara bostäder och boendemiljöer som många människor kan efterfråga, i nära samverkan med våra medlemmar. Långsiktighet och att bygga ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart är grundläggande för oss. Med 75 års erfarenhet på bostadsmarknaden är vi stolta över att bidra till att bygga Sverige och Sveriges framtid, säger vd Leif Linde.

Fakta: Resultat 1 januari – 31 december 2014

  • Nettoomsättning ökade till 5 746 mkr (5 152)
  • Årets resultat före skatt och återbäring ökade till 332 mkr (290)
  • Återbäring till andelsägande kunder uppgår till 12 mkr (9) på köpta förvaltningstjänster
  • Antalet sålda lägenheter ökade till 1 149 (963) och antalet igångsatta lägenheter i nybyggnation var 986 (1 134)
  • Antalet förvaltningskunder ökade till 3 695 (3 686)
  • Eget kapital uppgick till 4 822 (4 657) och soliditeten till 37 procent (38)

Styrelsen föreslår en utdelning för 2014 om 46 kr (46) per andel, vilket motsvarar en total utdelning om 56,8 mkr (56).

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login