Ekonomi | Sverige faller sju placeringar i internationell rankning av ekonomisk frihet

Av på 14 september, 2015

 Sverige presterar sämst i tre kategorier: det handlar om hur stor vår offentliga sektor är, våra marginalskatter och vår arbetsrätt.

-När regeringens politik slår igenom kommer vi att försämra oss mer på just dessa punkter, säger Jesper Ahlgren, chefekonom på Timbro.

Av alla länder som ingår i studien är Sverige det land där resursfördelningen i högst grad styrs av politiska beslut.

– Sverige placerar sig som det land som har mest politisk styrning av ekonomin, tillsammans bland annat Nederländerna och Danmark. Varannan krona som konsumeras går i något led genom politiska institutioner, säger Jesper Ahlgren.

– En friare ekonomi skulle inte bara ge utrymme för fler entreprenörer och därmed högre tillväxt. Det skulle också öka möjligheten för människor att styra över sina egna liv.

Sveriges konsumtion

Ekonomisk-frihet-Sverige

Källa: Fraser Institute och egna beräkningar

Länder med störst politiskt inflytande över resursfördelningen
1. Sverige
2. Algeriet
3. Nederländerna
4. Danmark
5. Belgien

Sveriges utveckling
Sveriges placering bygger på värden inom ett antal olika parametrar (från 1-10, ett högt värde representerar större grad av ekonomisk frihet):

Offentliga sektorns storlek är oförändrad (indexvärde 3,4)
Regleringen av kreditmarknaden, arbetsmarknaden och det privata näringslivet är oförändrad (indexvärde 7,9)
Sund penningpolitik förbättras något (indexvärde 9,8 istället för 9,7)
Rättsskyddet och skyddet av äganderätten försvagas något (från indexvärde 8,2 till 7,9)
Graden av frihandel försvagas något (från indexvärde 7,9 till 7,8)

Världens utveckling
Årets rapport, som baserar sig på data från 2013, visar att den ekonomiska friheten i världen har ökat något från 6,84 till 6,86 i år. Samtliga nordiska och baltiska länder, med undantag för Island, rankas högre än Sverige. Venezuela rankas lägst, följt av Republiken Kongo och Libyen. Några länder, bland annat Nordkorea och Kuba, ingår inte i studien då data saknas.

Om Economic Freedom Index
Timbro följer utvecklingen av ekonomisk frihet i världen genom att släppa de två mest ansedda indexen: Index of Economic Freedom på våren som tas fram av Wall Street Journal/Heritage Foundation och Economic Freedom of the World på hösten som tas fram av Fraser Institute.

Economic Freedom of the World mäter och sammanställer i vilken grad länder är ekonomiskt fria. Årets upplaga rankar 157 länder för år 2013, vilket är det senaste året det finns data för. Årets rapport har författats av James Gwartney, Florida State University; Robert A. Lawson, Southern Methodist University; och Joshua Hall, West Virginia University.

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in