Ekonomi – Utvecklingstakten på den svenska fastighetsmarknaden avtog under tredje kvartalet

Av på 3 november, 2016

Villapriserna fortsätter att öka men antalet försäljningar av småhus har minskat under årets tredje kvartal. Antalet nybildade fastigheter och inteckningsbeloppen fortsätter att öka, men inte i samma takt som tidigare. Det visar Lantmäteriets rapport Fastighetsfakta.

Fastighetsmarknaden i Sverige är fortfarande stark men utvecklingstakten avtar jämfört med föregående kvartal. Lantmäteriets sammanställning visar att utvecklingen på fastighetsmarknaden har varit fortsatt stark när det gäller parametrarna prisutveckling och antal nybildade fastigheter. Priserna på småhus har ökat med tre procent som ett genomsnitt i landet under tredje kvartalet, och mängden nybildade fastigheter har ökat med fyra procent. Däremot såldes tio procent färre småhus i Sverige fram till slutet av tredje kvartalet 2016 jämfört med samma period 2015.

Vi ser en fortsatt positiv utveckling av fastighetsmarknaden men inte i samma takt som vi har sett tidigare. I fjol låg siffrorna på 10-13 procent gällande ökningar i både pris och nybildningar, något som nu har minskat, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Inget län i Sverige har ökat antalet försäljningar av småhus under det tredje kvartalet. I Blekinge län stod utvecklingen still, men i övriga län har antalet försäljningar minskat. Mest minskade försäljningen i Västmanlands län, där den backade med 39 procent.

Västra Götaland utmärker sig
Västra Götalands län har jämförelsevis haft en fortsatt stark utveckling sett till mängden nybildade fastigheter och sålda småhus. Där nybildades flest antal småhus under årets tredje kvartal, 1 735 stycken, samt såldes flest, 2 960 stycken.

Inteckningsbeloppen ökar i storstäderna
Det totala inteckningsbeloppet har ökat med 278 miljarder kronor eller motsvarande 5,7 procent jämfört med september 2015. Ökningstakten har däremot minskat jämfört med föregående kvartal.

De län där inteckningsbeloppen har ökat mest är inte oväntat de som även innehåller landets största kommuner. Stockholms län har störst ökning medan Gotland är det län där inteckningarna har ökat minst, säger Dennis Lindén, ekonomichef på Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

Av det totala beloppet för inteckningar, 4,9 biljoner kronor, står Stockholm län, Västra Götaland och Skåne tillsammans för 2,8 biljoner kronor, vilket motsvarar närmare 60 procent av totalbeloppet.

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in