En utmaning för gruvindustrin

By on 10 juli, 2022
Lotta Sartz diskuterade naturvetenskap i skolan - här på Trainstations scen.
Foto: Privat

Ungdomar som tappar intresset för naturkunskap – en utmaning för gruvindustrin.

– En av de största utmaningarna vi har inom gruvbranschen är kompetensförsörjning – och forskning visar att många ungdomar tappar intresset för naturvetenskap i högstadiet, säger Lotta Sartz, forskare vid Örebro universitet och projektledare för Swedish Mining Innovation Bergslagen. Hon deltog i inte mindre än tre seminarier i Almedalen.

– Den gröna omställningen kräver hållbar försörjning av metaller och mineral, och för det krävs kompetens och innovationskraft. Därför är det viktigt att nästa generations gruvarbetare vill och kan vara med och påverka och skapa nya lösningar, säger Lotta Sartz. 

Samtidigt visar forskning att många ungdomar förlorar sitt intresse för naturvetenskap i högstadiet.

– Något förenklat kan man säga att ju mer utvecklat ett land är, desto mindre intresserade är eleverna av naturvetenskap, säger Lotta Sartz.

I motsats till kokboksmetoden

Hon har tillsammans med kollegor arbetat i flera olika projekt som försöker hitta nya former för undervisning i naturkunskap. Former som fångar elevers intresse – i motsats till det hon kallar kokboksmetoden som många skolor följer idag.

– Den ger inte ungdomar möjlighet att vara delaktiga i äkta frågor – alltså frågor som inte har givna svar.

I Almedalen deltog hon i seminarier om skola och lustfyllt lärande. Två av dem handlade om ett samarbete med Trainstation.

Ligger ungdomar nära

– Det skapar möjligheter för unga att på ett lustfyllt sätt få en förståelse för hur vi använder våra georesurser och ger dem verktyg för att skapa framtidens hållbara lösningar inom gruvdrift och försörjning av innovationskritiska metaller och mineral.

– Naturvetenskap handlar trots allt om saker som ligger ungdomar nära – deras telefon, bilar eller solceller men också hur vi ska klara den gröna omställningen.

Örebro/Sverige
Örebronyheter

Källa Örebro Universitet
Text: Linda Harradine
Foto: Privat

You must be logged in to post a comment Login