Endast en av tio pensionärer tror att 2022 kommer vara deras år

By on 8 september, 2022
Bild: Svensk Hypotekspension

Regeringen inledde året med att lansera kampanjbudskapet “2022 ska bli pensionärernas år”, och med valet runt hörnet har hittills garantipensionen höjts med 1000 kr för de allra fattigaste.

Nu visar rapporten Livet som senior från Svensk Hypotekspension att sex av tio pensionärer inte tycker att regeringens förslag om garantitillägg är tillräckligt.

Idag befinner sig cirka 300 000 pensionärer i Sverige under fattigdomsgränsen. Oron att inte klara sig ekonomiskt som pensionär är stor och inför pensionen är drygt var tredje person orolig i förväg över hur det ska gå att leva på mindre inkomster. Rapporten visar också att den oron håller i sig även efter pensioneringen. Var tredje pensionär är stressad över att pensionen inte ska räcka varje månad och de som är oroligast är de som kommer från en bakgrund av låg inkomst.

– Att prata om ”pensionärer” som en homogen grupp har sina utmaningar då gruppen är lika diversifierad som resten av samhället. Trots detta pratar man ofta om just “pensionärer” som grupp i till exempel politiska debatter. I den här rapporten har vi valt att djupdyka i pensionärernas vardag för att se olikheter med ambitionen att förstå hur olika pensionärers vardag faktiskt kan se ut 2022, säger Anders Larsson, VD för Svensk Hypotekspension. 

Fler än hälften (55%) är nöjda med sin ekonomiska tillvaro som pensionär – personer som i högre utsträckning är män, har högre hushållsinkomst, utbildade på universitet/högskola och bor i bostadsrätt. Det innebär samtidigt att 45 procent inte är nöjda med sin ekonomiska tillvaro som pensionärer. Klyftorna är stora mellan de som haft en ekonomisk säkerhet vid pensionering och de som inte haft det.

– Även om pensionen innebär en överlag stor förändring, så är ekonomin i många fall den största oron. Pensionärer är helt enkelt inte trygg i att pengarna kommer att räcka till och de förlorar också sin säkerhet i att få jobba vidare på sin arbetsplats även om man orkar, samtidigt som steget att starta eget är långt. Därför behöver situationen förbättras för alla som vill och kan fortsätta arbeta, säger John Mellkvist, författare till boken Välj din ålder. 

Rapporten Livet som senior visar att:

  • Var sjätte (16%) känner inte till regeringens uttalande om”pensionärernas år”.
  • Endast var tionde pensionär (10%) tror att 2022 blir “pensionärernas år”.
  • 6 av 10 pensionärer (60%) tycker inte att regeringens förslag om garantitillägg till pensionärer är tillräckligt.
  • Om undersökningen: 

Sverige
Örebronyheter

Källa Svensk Hypotekspension
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Svensk Hypotekspension i syfte att få en bättre bild av pensionärernas uppfattning om sin ekonomi och vardag. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel inom målgruppen svenska pensionärer, i åldern 55-84 år. Totalt gjordes 1072 intervjuer under perioden 22-28 mars år 2022.

You must be logged in to post a comment Login