Endast fyra av tio cancerpatienter får behandling i rätt tid

By on 18 december, 2022
Arkivbild

Cancervården i Sverige håller generellt sett hög kvalitet, men förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika regioner, vilken diagnos du har och vilken läkare du får. Många upplever långa väntetider och bara 41 procent av alla cancerpatienter i Sverige får behandling i rätt tid. Det visar nya siffror på Cancercentrum.se som vårdföretaget Alivia tagit del av.

Varje år drabbas ca 65 000 människor av cancer i Sverige. Av dem som drabbas och ingår i ett så kallat Standardiserat vårdförlopp (SVF) ska minst 80 procent starta sin behandling inom den angivna ledtiden. Det målet sattes av regeringen när SVF infördes i cancervården 2015. SVF handlar om att personer med misstänkt cancer ska mötas av en välorganiserad och helhetsorienterad process, utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. Men bara 41 procent får sin cancerbehandling inom den angivna ledtiden. Det visar den senaste rapporten från RCC som publiceras på Cancercentrum.se som vårdföretaget Alivia tagit del av.

– Cancer är en av de allvarligaste sjukdomar som man kan drabbas av, det är därför extra sorgligt att konstatera att så många cancerpatienter inte får sin vård i tid. Vi ser samtidigt att intresset för cancervårdsförsäkringar ökar kraftigt som en direkt effekt av den oron, säger Kent Andersson, grundare av vårdföretaget Alivia som är specialister på cancer och bland annat hjälper försäkringsbolagens kunder.

Långa väntetider i många regioner

Ojämlikheten mellan olika regioner är stor och vissa regioner ligger kraftigt efter genomsnittet, däribland Blekinge där bara 29 procent av patienterna får sin vård i tid tätt följt av Skåne på 30 procent samt Kronoberg och Östergötland på 32 procent. Den senaste statistiken visar också en kraftig försämring i väntetider jämfört med för bara ett par år sedan. Andra halvåret 2020 fick 54 procent cancervård inom den angivna ledtiden och idag är det alltså endast 41 procent som får behandling i rätt tid.

Knappt en tredjedel av alla med prostatacancer får vård i rätt tid
Vissa diagnoser har också extra långa ledtider, för patienter med prostatacancer är det bara 30 procent som får behandling i tid i enlighet med SVF. En kraftig försämring jämfört med andra halvåret 2020 då 49 procent fick vård inom ledtiden.

– Cancervårdsförsäkringar erbjuds idag av ett antal försäkringsbolag och fler är på gång. När väntetiderna är långa blir naturligtvis oron ännu större, här hjälper försäkringen till att skapa bättre förutsättningar för patienten. Förutom att få vård i tid uppskattar man tryggheten med att få tillgång till en oberoende specialist och en dedikerad sjuksköterska som guidar och hjälper till, säger Kent Andersson, grundare av Alivia.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Alivia

You must be logged in to post a comment Login