Endast två av fem kommuner har gjort en analys

By on 1 september, 2022
Arkivbild

Riksidrottsförbundets kommunundersökning visar att endast två av fem kommuner har en aktuell analys över tillgången till idrottsytor i kommunen. Drygt hälften av kommunerna har en plan för de närmsta tre åren eller längre för renoveringsbehov i kommunen. Tidigare undersökningar från Riksidrottsförbundet pekar på ett skriande behov av fler ytor och miljöer för idrott samt ett stort renoveringsunderskott.

Tillgången till idrottsytor är avgörande för en idrottsförening som ska kunna ta emot och aktivera barn och unga, främja folkhälsa samt skapa möten och gemenskap. Trots det har endast två av fem kommuner arbetat med att ta fram en aktuell analys över tillgången till idrottsytor i kommunen. Av dessa analyser genomfördes 55 procent under 2021.

Tidigare i vår publicerade Riksidrottsförbundet rapporten Över stock, snö och sarg – Anläggningssituationen i Sverige för att belysa hur föreningslivet upplever den plats de idrottar på. 43 procent av idrottsföreningarna i storstäder och storstadsnära kommuner uppger att de har stort behov av fler tider och fler ytor att idrotta på. Bristen på tid och plats leder till att föreningar tvingas säga nej till nya medlemmar och värst är det inom ungdomsidrotten. Mer än var tredje förening som riktar sig till barn och ungdomar säger i dag nej till nya medlemmar på grund av platsbrist. En bild som också delas av kommunerna. I kommunundersökningen 2019 svarade två av tre kommuner att utbudet av idrottsanläggningar begränsar möjligheterna för barn och ungdomar att idrotta.

− Att så få av Sveriges kommuner har gjort en analys över tillgången till idrottsytor rimmar illa med de brådskande behov som vi ser att Sveriges idrottsföreningar står inför. Fler kommuner behöver göra grundliga analyser och identifiera vilka behov som idrottsrörelsen har lokalt. Utan plats för idrott kan inte idrottsrörelsen vara den positiva samhällskraft som vi alla vill att den ska vara, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Årets kommunundersökning visar även att 56 procent av kommunerna har gjort en analys eller tagit fram en plan för större renoveringsbehov som sträcker sig tre år framåt eller längre. Kommunerna som har arbetat med detta har främst identifierat stora renoveringsbehov när det gäller idrottshallar, simhallar samt boll- och fotbollsplaner. När Riksidrottsförbundet ställer frågan till idrottsföreningar blir svaret att nästan 50 procent, utspridda över hela landet, upplever att det finns ett stort renoveringsbehov.

− Idrotten får inte glömmas bort i samhällsplaneringen, det blir otroligt kostsamt i längden och drabbar både individer och samhället hårt. Nu behövs politiska beslut för att skapa rätt förutsättningar för idrottsrörelsen. Sveriges 290 kommuner bär ett tungt ansvar, men även politiker på nationell nivå behöver bidra med beslut, stöttning och finansiering. Att tillsätta en eller flera nationella samordnare som har mandat att driva frågorna och som kan samla olika aktörer ser vi som ett naturligt nästa steg, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Om undersökningen

Kommunundersökningen genomförs årligen av Riksidrottsförbundet. Årets kommunstudie genomfördes mars-maj 2022 och skickades ut till samtliga kommuner i Sverige. 82 procent av kommunerna (239 av 290) svarade på enkäten. Enkäten består av ett 30-tal frågor som bland annat rör områdena: föreningsbidrag, utvecklingsplan/lokalförsörjningsplan för idrottsanläggningar, analys av tillgången till idrottsytor samt analys eller plan gällande större renoveringsbehov.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Riksidrottsförbundet

You must be logged in to post a comment Login