Energianvändningen i lägenheter minskar inte tillräckligt

Av på 21 maj, 2019
Mellan 2014 och 2017 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 6,3 procent.

Mellan 2014 och 2017 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 6,3 procent, vilket motsvarar cirka 0,9 megawattimme per lägenhet. Det visar Swedisols energieffektiviseringsindex som baseras på uppgifter från Sveriges kommuner.

– Enligt vårt index minskar nu energianvändningen i en takt som möjliggör för sektorn bostäder och service att nå sin beskärda del av energieffektiviseringsmålet till 2030. Det är bra, men samtidigt bedömer vi inte detta mål som tillräckligt ambitiöst för att klara klimatomställningen. Det behöver skärpas ordentligt, säger Mats Björs, vd för Swedisol.

Sveriges energieffektiviseringsmål innebär att vi ska ha 50 procent effektivare energianvändning till 2030 än 2005 i förhållande till BNP. I praktiken innebär det en absolut energiminskning med 20 procent.

– Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga, och att minska vår energianvändning är den viktigaste åtgärden för att nå klimatmålet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Vår bedömning är att sektorn bostäder och service måste minska den absoluta energitillförseln med 50 procent till 2045, säger Mats Björs.

Bostäder och service står i dag för nästan 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige. Ju mer energieffektivt byggnadsbeståndet är, desto mer förnybar energi finns tillgänglig till annat. Just nu arbetar Energimyndigheten och Boverket med en renoveringsstrategi i syfte att minska energianvändningen i byggnader. Strategin kommer att få stor inverkan på hur byggbranschen arbetar med energieffektivisering av befintliga byggnader.


Swedisols energieffektiviseringsindex 2019

Län MWh/lägenhet 2014* MWh/lägenhet 2017* Förändring 2014-2017 Rankning
Södermanland 11,8 9,2 -24,7% 1
Blekinge 13,1 12,6 -24,0% 2
Halland 11,0 10,4 -17,8% 3
Värmland 11,1 10,3 -12,9% 4
Skåne 10,9 11,2 -10,5% 5
Kalmar län 12,2 12,2 -9,9% 6
Uppsala län 12,9 12,4 -9,7% 7
Stockholms län 13,0 13,0 -8,4% 8
Östergötland 13,0 12,7 -8,1% 9
Jönköpings län 10,7 10,9 -8,0% 10
Västernorrland 10,0 12,1 -7,7% 11
Västra Götaland 11,5 12,1 -5,0% 12
Kronoberg 14,6 14,9 -4,1% 13
Gävleborg 13,5 15,7 -3,1% 14
Norrbotten 14,7 14,6 -3,0% 15
Västmanland 14,2 14,1 -2,8% 16
Dalarna 13,4 13,4 -2,7% 17
Västerbotten 13,8 13,8 -1,5% 18
Jämtland 8,4 15,6 0,8% 19
Örebro län 12,2 13,5 3,8% 20
Gotland n.a. n.a. n.a.
Riket 14,4 13,5 -6,3%

Regionalt
Örebronyheter

*Data om energianvändning från samtliga kommuner i respektive län finns inte tillgängliga i SCB:s statistik. Beräkningarna har gjorts utifrån tillgängliga data för respektive år.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in