EU-medel till stor edtechsatsning

By on 16 januari, 2023
Arkivbild

Den europeiska paraplyorganisationen European Edtech Alliance (EEA) är partner i ett EU-projekt, EmpowerED, som beviljats medel inom ramen för en utlysning för att stärka innovation och utveckling för små och medelstora edtechföretag (1-249 anställda) där Sverige kommer att spela en nyckelroll. Utlysningen syftar till att stärka EU-ländernas konkurrenskraft och innovationsförmåga och uppnå målen i EU:s handlingsplan för digital utbildning 2027.

Styrelseledamöterna i European Edtech Alliance Jannie Jeppesen (Swedish Edtech Industry) och Donatella Solda (Edtech Italia) har tillsammans med European Edtech Alliance vd Beth Havinga varit med och planerat arbetet och skrivit ansökan, tillsammans med deltagande organisationer och ministerier. Jannie Jeppesen välkomnar att EU-kommissionen nu aktivt går in och bidrar till att stärka edtechföretagen.

-Vi ska självklart ha livskraftiga och skickliga edtechentreprenörer, både i Europa och i Sverige. Vi ska vara bäst både på att använda och utveckla edtech för att möta behoven av det livslånga lärandet. Att vi nu är med och bidrar med vår expertis i just det gränssnittet är inte så konstigt, med vår 30-åriga erfarenhet av digitalisering och lärande.

De senaste åren har visat oss hur viktigt ett fungerande och hållbart digitalt utbildningsekosystem är, säger Beth Havinga, vd för EEA. Utlysningen är en signal och ett erkännande från EU Kommissionen om edtechföretagens viktiga roll och en möjlighet att tillvarata erfarenheten och engagemanget från de över 2500 edtech-organisationer vi representerar.

Förmåga till innovation och tillväxt ska stärkas

Projektet löper under tre år med start i januari 2023 och finansieras med 33 miljoner kronor för att arrangera ett flertal aktiviteter för att stärka ekosystemet. Fokusområden är kvalitet och forskning, professionsutveckling, export, tillväxt, upphandling och investeringar för både bolag och utbildningssektorn. Konferenser, nätverk, kurser och guider kommer att produceras och riktas till flera målgrupper som små och medelstora edtechföretag, startup-inkubatorer och acceleratorer, testbäddar och aktörer i utbildningssektorn.

I uppdraget ingår även att leverera policyförslag och rekommendationer till EU-kommissionen och medlemsländerna baserat på behoven som finns hos företagen och i utbildningssektorn.

Sverige bistår med expertis inom kvalitet

En partner i projektet är det skolhuvudmannaägda forskningsinstitutet Ifous (Innovation och forskning och utveckling i förskola och skola) som med testarenan för edtech, Swedish Edtest, ska leda den del av arbetet som ska utveckla och stärka utvecklingen av testarenor för utbildningsteknologi runt om i Europa. Swedish Edtest drivs i partnerskap med branschen, Swedish Edtech Industry, och utvecklar lärares digitala kompetens att välja och värdera digitala lärresurser på vetenskaplig grund liksom edtechföretagens möjligheter till behovsnära tjänsteutveckling.

Det är ett fint erkännande av det Swedish Edtest har åstadkommit under de första tre åren att vi nu får leda arbetet med att utveckla testarenor på europeisk nivå och sprida de erfarenheter vi gjort. Det bekräftar att vi i Sverige har unika insikter om vetenskapligt grundad utveckling av undervisning för ökad kvalitet. Vi ser fram emot att dela med oss till, och lära av, våra europeiska kollegor. – Karin Hermansson vd Ifous.

EU:s Handlingsplan för digital utbildning 2021-2027

Handlingsplanen är ett politiskt initiativ från EU som stödjer en hållbar och effektiv anpassning av utbildningssystemen i EU-länder till den digitala tidsåldern. Det vill man göra genom att skapa ett starkare samarbete på EU-nivå kring digital utbildning och lyfta fram vikten av att arbeta tillsammans inom olika sektorer med två prioriterade områden:

  1. Främja utvecklingen av ett högpresterande digitalt utbildningssystem
  2. Förbättra den digitala kompetensen och de digitala färdigheterna för den digitala omställningen
     

EU-kommissionären: Europeisk edtech är centralt för att Europa ska nå målen i den digitala handlingsplanen

I en debattartikel skriver EU-kommissionären för innovation, forskning, utbildning och ungdom Mariya Gabriel om nyckelrollen europeisk edtech spelar för att Europa ska nå sina strategiska mål om ett resilient utbildningssystem som ger oss konkurrenskraft. Vi ska kunna försörja oss med kvalitativ edtech som bygger på gemensamma värden. För det krävs en ökad samverkan mellan edtechindustrin och det offentliga utbildningssystemet. Något man inte är van med inom sektorn, men det krävs för att utveckla kvalitet och därför vill man nu från kommissionens håll satsa på att skapa samarbetsarenor mellan bransch och utbildningssektorn.

Världen
Örebronyheter

Källa: Swedish Edtech Industry

You must be logged in to post a comment Login