Färre djurföretag men större arbetsbehov inom jordbruket

Av på 13 april, 2021
Foto: Linnea Ronström

Under 2020 genomförde Jordbruksverket en stor Strukturundersökningen inom jordbrukssektorn och nu börjar vi publicera resultaten. Idag presenteras resultat över hur antalet jordbruksföretag och hur arbetsbehovet i jordbruket förändrats inom olika driftsinriktningar. År 2020 fanns det ca 4 000 företag färre än 2016 då den förra strukturundersökningen genomfördes. Det är främst djurföretagen som minskat.

Totalt sett minskar antalet jordbruk med nästan 7 procent mellan 2016 och 2020. Minskningen gäller även antalet jordbruk med inriktning mot växtodling. För jordbruk med inriktning mot skötsel av lantbruksdjur är minskningen över fyraårsperioden ca 10procent. Bland dessa företag minskar antalet företag som kategoriseras som mjölkkorföretag med ca 20 procent.

Flest småbruk och växtodlingsföretag men arbetsbehovet störts bland djurföretag

Det finns fler växtodlingsföretag än djurföretag i Sverige men arbetsbehovet är större i företag inriktade mot skötsel av lantbruksdjur än det totala arbetsbehovet i växtodlingsföretag. Ser man på det totala arbetsbehovet över tid så har det minskat totalt sett med 6 procent sedan 2016. Här skiljer det sig dock inte åt mellan växtodlingsföretag och företag med inriktning mot lantbruksdjur vilket kan förklaras av att djurföretagen har ökat i storlek lite snabbare än växtodlingsföretagen. 

De medelstora företagen minskar mest

Det är främst antalet mellanstora jordbruks som minskar i antal. Jordbruk med ett störst arbetsbehov minskar med ca 1 procent mellan 2016 och 2020 medan antalet småbruk minskar med ca 3 procent under samma period. Detta följer en trend som funnits under lång tid. Flera stora företag kombinerat med många små fritidsjordbruk samtidigt som mellanstora jordbruk med arbete för ett fåtal personer minskar i allt högre takt.

Mer information

Läs mer i Statistikrapporten Lantbrukets djur i juni 2020

I bloggen Jordbruket i siffror redovisas specialbearbetningar av statistiken. Idag presenterar vi två specialbearbetningar: företag och arbetsbehov mer finfördelat och en studie av företagen efter storleksklasser.

I jordbruksverkets Statistikdatabas kan man också hitta uppgifter nedbrutet på län, storleksgrupper och vissa andra indelningar.

Strukturundersökningen ger underlag till många beslut

Under första halvåret 2021 kommer det löpande publiceras mer resultat från undersökningen till exempel statistik om företagaren, sysselsättning kombinationsverksamhet och heltidsjordbruk. Datum för de olika publiceringarna finns i publiceringsplanen.

Strukturundersökningen genomförs var tredje eller fjärde år, inte bara i Sverige utan var tionde år även i resten av världen utifrån en överenskommelse i FAO, FN:s organ för jordbruksfrågor. Behovet av statistiskt underlag inom jordbruksområdet är stort. Ur ett internationellt perspektiv handlar det om världens livsmedelsförsörjning, ur ett EU-perspektiv handlar det dessutom om att ha underlag för att bedöma den jordbrukspolitik som förs och ur ett nationellt perspektiv handlar det om hur jordbruket förändras, jordbrukets roll för landsbygden och sysselsättningen.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in