Fler barn ska börja i förskolan

By on 26 januari, 2022
Arkivbild

Deltagandet i förskolan är lägre bland exempelvis barn med annat modersmål än svenska och barn i socioekonomiskt utsatta familjer, i en lagrådsremiss planerar regeringen lämna förslag som ska leda till att fler barn börjar i förskolan.

Ett av förslagen är att kommuner ska ta kontakt med vårdnadshavarna till de barn som inte har en förskoleplats.

Regeringen föreslår att varje kommun ska vara skyldig att, genom uppsökande verksamhet, ta kontakt med vårdnadshavare till de barn som inte har en plats i förskolan. Kommunen ska informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola, och den första kontakten ska tas inför hösten det år barnet fyller tre år.

– För att alla barn ska lyckas i skolan är det viktigt med tidiga insatser. Ett barn som har gått i förskolan är ofta bättre förberett för att börja skolan. En framgångsrik skolgång för alla barn och unga är en viktig åtgärd för att minska och motverka segregationen i samhället, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Barn som har bott i Sverige kort tid, eller som har vårdnadshavare som har bott i Sverige kort tid, ska erbjudas plats i en förskola även i de fall då vårdnadshavarna inte har sökt förskoleplats. Kommunerna ska också sträva efter att aktivt erbjuda plats till andra barn som har behov av förskola för sin språkutveckling.

– Att fler barn går i förskolan är viktigt för integrationen. Detta är en del i regeringens arbete med att vända på varje sten för att bekämpa segregationen, säger Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister med ansvar för idrott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023.

Sverige
Örebronyheter

Källa Regeringskansliet

You must be logged in to post a comment Login