Föräldrar oroar sig mer över världsläget än privatekonomin

By on 5 juli, 2017
Arkivbild

Juli är den månad då det föds flest barn i Sverige*, med föräldraskap kommer också många olika känslor och funderingar. Nära hälften av alla föräldrar oroar sig över världsläget. Samtidigt är en tredjedel öppna för att frysa ägg för att försöka skaffa barn i framtiden, det visar en ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Dina Försäkringar. Nu öppnar Dina Försäkringar en kostnadsfri hotline där familjerådgivaren Sverker Wadstein svarar på frågor.

– Att få barn är en stor och omvälvande händelse i livet som kan innebära förändringar i allt från ekonomi till livsstil. Det ser aldrig likadant ut och alla har olika livssituationer och utmaningar i vardagen, säger Paula Fagerlund, kommunikations- och webbchef på Dina Försäkringar. Därför öppnar vi nu en hotline dit man kan ringa och ställa alla möjliga frågor om föräldraskap, både den som funderar på att skaffa barn eller den som har barn.

Sifo-undersökningen visar att uppemot hälften av alla föräldrar (46 procent) oroar sig över världsläget. Knappt en av fem (19 procent) oroar sig för klimatförändringar och endast en av tio (10 procent) oroar sig för sin ekonomiska situation. Fler än en av fyra (28 procent) uppger att världsläget någon gång gjort dem så pass oroliga att de övervägt att inte skaffa barn.

Fler än sex av tio (63 procent) föräldrar oroar sig även för att inte vara en tillräckligt bra förälder. Nästan sex av tio menar att oron främst handlar om att inte ha tillräckligt med tid (56 procent).

Unga vill vänta med barn och är öppna för att frysa in ägg 
Bland de som inte har barn uppger fyra av tio (40 procent) att de väntar med att försöka skaffa barn för att de inte hittat rätt partner. Drygt en av fyra (27 procent) väntar med att skaffa barn på grund av att de vill göra karriär först. Nära en tredjedel (31 procent) av alla unga (18-29 år) kan tänka sig att frysa in ägg för att skaffa barn i framtiden. Och nästan en av fyra (37 procent) tycker att det är positivt att vissa företag i dag erbjuder sina anställda nedfrysning av ägg som en löneförmån.

Mer fakta från Sifo-undersökningen:

  • Blivande föräldrar och de som ännu inte skaffat barn oroar sig mest för sin ekonomiska situation (22%) samt världsläget (20%).
  • En högre andel män oroar sig för sin ekonomi (27% jämfört med kvinnor 16%).
  • 26% tycker att stödet till dig som ofrivilligt barnlös är dåligt i dag.
  • 39% uppger att om inte åldern påverkade våra chanser att kunna få barn har de helst barn mellan 26-30år. 37% svarar att de helst skulle vilja ha barn i åldern 31-35 år.
  • 92% svarar att de har en barnförsäkring och 7% uppger att de inte har en barnförsäkring.
  • Bland de som inte har någon barnförsäkring uppger 41% att de inte har det eftersom de uppfattar att andra försäkringar även täcker barnet.
  • Den främsta anledningen till att man är intresserad av att frysa in ägg är att man inte vet om man vill ha barn, men vill ändå ha valmöjligheten längre fram (30%).

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Om undersökningen
Sifo-undersökningen genomfördes i Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel under perioden 2-13 juni 2017. Målgruppen var personer i åldern 18-50 år. Totalt genomfördes 2 583 intervjuer och resultatet är vägt på kön och ålder.
*De senaste åtta åren, men med undantag 2016 då det föddes något fler barn i maj. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån. 

You must be logged in to post a comment Login