Företag satsar mer på privatpersoner än företagskunder

Av på 1 juni, 2021

Hur ser företagare på sina kunder? Och hur resonerar de kring att nå företag jämfört med privatpersoner? En rapport från bank- och finansgruppen Svea visar att hela 67 procent skulle satsa mer på marknadsföring om de sålde till privatkunder istället för företagskunder. Dessutom menar de att det är lättare att påverka och nå privatkunder jämfört med företagskunder.

Marknadsföring är en viktig kanal för företag att få kontakt med såväl nya som befintliga kunder. Och i takt med digitaliseringens framfart har också möjligheterna att marknadsföra sig på ökat. Det som avgör hur mycket ett företag investerar i kommunikation beror dock på vilka företagets målgrupper är. Enligt Sveas rapport Digital försäljning till företag svarar nämligen 67 procent av företagen att de skulle investera mer i marknadsföring om de sålde till privatkunder jämfört med företagskunder. Bara 16 procent skulle investera lika mycket.

– Många företagare tycks uppleva B2B-marknadsföring som lite krånglig. I slutändan är det samma människor som handlar privat som också handlar för företagets räkning. Det finns många bra exempel på bolag med B2B-försäljning som har lyckats tack vare en god marknadsföring. Här tror jag att många B2B-företagare har stora utvecklingsmöjligheter att nå både nya kunder samtidigt som det finns stora möjligheter att stärka sitt varumärke och dess position genom digital marknadsföring, säger Thomas Svensson, Partner Manager på Svea Ekonomi.

Enklare att nå och påverka privatkunder enligt företagarna
Sex av tio företagare är av uppfattningen att det är lättare att nå privatkunder jämfört med företagskunder med hjälp av marknadsföring. 73 procent anser dessutom att privatpersoner är enklare att påverka än företagskunder genom reklam.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 30 mars till 28 april 2020. Totalt har 500 telefonintervjuer genomförts med vd:ar och marknads- och försäljningschefer som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler. Endast företag med 10 eller fler anställda har ingått i undersökningen.

Tänk dig att ditt företag skulle jobba mot privatkunder istället för företagskunder. Skulle ni investera mer, oförändrat eller mindre i marknadsföring?

  Totalt
Mer 67 %
Oförändrat 16 %
Mindre 1 %
Vet ej 16 %

Hur väl instämmer du i följande påståenden?

Det är billigare att nå privatkunder än företagskunder med marknadsföring  
Instämmer fullt ut 18 %
Instämmer 23 %
Instämmer inte 29 %
Instämmer inte alls 17 %
Vet ej 18 %

 

Det är lättare att nå privatkunder än företagskunder med marknadsföring  
Instämmer fullt ut 31 %
Instämmer 30 %
Instämmer inte 17 %
Instämmer inte alls 13 %
Vet ej 8 %

 

Det är lättare att påverka privatkunder än företagskunder med marknadsföring  
Instämmer fullt ut 33 %
Instämmer 40 %
Instämmer inte 14 %
Instämmer inte alls 6 %
Vet ej 7 %

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Svea Ekonomi

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in