Förlängda prisperioder kan sänka samhällets läkemedelskostnader

By on 8 juli, 2018
Arkivbild.

Längre utbytesperioder i periodens varasystemet skulle spara runt 100 miljoner kronor per år enligt en ny forskningsrapport som presenterades på ett seminarium av Sveriges Apoteksförening i dag.

Dagens system av det generiska utbytet av läkemedel på apotek sparar samhället flera miljarder kronor varje år. Det är helt rimligt att samhället inte ska betala mer för läkemedel än nödvändigt men systemet har också fått kritik eftersom de frekventa bytena skapar förvirring och felmedicinering hos patienterna.

För patienterna innebär de frekventa bytena att vissa avstår från läkemedelsbehandling eller använder sina läkemedel på fel sätt. Farmaceuterna på apotek ägnar stor del av sin tid på att förklara systemet som innebär nya produkter varje månad. Detta skulle kunna förbättras genom att öka möjligheten för fler utsatta patientgrupper att avstå utbyte eller att minska antalet byten genom att förlänga utbytesperioderna.

Enligt rapporten ”Risker och kostnader för prissamordning på den svenska generikamarknaden” skapar det månadsvisa utbytet möjlighet för läkemedelsföretagen att ”tyst” prissamordna, helt lagligt. De korta prisperioderna tillsammans med att TLV enbart beslutar utifrån lägsta pris medför att läkemedelsbolagen inte sänker priserna i den grad som annars skulle vara möjligt. Konsekvensen är att prissamordning har kunnat påvisats för var femte studerad utbytesgrupp.

– Prissamordning kan minska genom att förlänga utbytesperioderna. Detta skulle även möjliggöra att fler patienter hinner köpa läkemedlet fler gånger under samma period. Vår rapport visar att längre prisperioder kan sänka läkemedelskostnaderna. Även en liten sänkning av marknadsandelen för periodens vara kan vara kostnadsneutralt för samhället men underlätta för vissa patienter och minska risken för felmedicinering, säger David Granlund forskare på Umeå universitet.

Sveriges Apoteksförening har länge kunnat konstatera att det finns problem med dagens system. Inga av de förbättringar som har gjorts i systemet har direkt syftat till att förbättra läkemedelsanvändningen för patienterna.

– Vi kan nu konstatera att dagens system är problematiskt både utifrån ett samhällsekonomiskt och patientperspektiv. Jag anser att det är dags att staten utreder hur systemet bör utvecklas så att det både sparar pengar för samhället och gynnar patienterna, avslutar Johan Wallér VD på Sveriges Apoteksförening.

Ekonomi | Regionalt
Örenronyheter

You must be logged in to post a comment Login