Förödande kolerautbrott i Haiti

By on 19 november, 2022
Kanaler fyllda av sopor i Port-au-Prince. Nedsmutsat vatten förvärrar spridningen av kolera.
Foto: Läkare Utan Gränser.

Förödande kolerautbrott i Haiti, akut global brist på vaccin, just nu pågår ett ovanligt stort antal kolerautbrott runt om i världen. Hela 29 länder är drabbade, inklusive länder där det redan råder humanitär kris som i Haiti, Nigeria och Syrien.

Samtidigt råder det akut brist på koleravaccin globalt.

– Våra behandlingscenter för kolera fylls i en rasande takt och når snart maxkapacitet, säger Mumuza Muhindo, Läkare Utan Gränsers landansvarige i Haiti. – Sedan slutet av oktober har vi vårdat runt 270 patienter om dagen på våra behandlingscenter i Haiti. Totalt har vi tagit emot över 8 500 patienter sedan kolerautbrottet startade den 29 september. Utvecklingen är extremt oroande.

Kollaps på alla fronter i Haiti

Kolerautbrottet i Haiti är en konsekvens av den katastrofala hälsosituationen i landet, som länge har plågats av enorm politisk och ekonomisk instabilitet. Alla huvudvägar in Port-au-Prince kontrolleras numera av beväpnade grupper och stadens invånare är instängda.

– Staden är full av sopor som inte har hämtats på månader och i flera stadsdelar har inte tillgång till rent dricksvatten. På grund av sopbergen är vägarna avstängda, och både kanalerna och avloppen är täppta vilket orsakar stora översvämningar, fortsätter Mumuza Muhindo.

Läs mer om situationen i Haiti eller ladda ned råmaterial från Läkare Utan Gränsers behandlingscenter.

Tvingas dra ned på vaccinering

Just nu råder det en akut brist på koleravaccin i världen, vilket är mycket olyckligt med tanke på det ovanligt stora antalet länder som för närvarande har drabbats av utbrott. Detta innebär att International Coordinating Group (ICG) – det organ som hanterar nödleveranser av vacciner och som Läkare Utan Gränser är medlem i – avbryter vaccinering med två doser mot kolera och i stället vaccinerar med endast en dos.

Läkare Utan Gränser står redo att vaccinera brett mot kolera i Haiti så fort landets regering har fått in fler vaccinleveranser. Organisationen har lång erfarenhet av att arbeta med koleravaccinering i flera länder runt om i världen. Läkare Utan Gränser uppmanar även andra humanitära aktörer och finansiella givare att omgående agera kring situationen i Haiti.

Hälsa | Världen
Örebronyheter

Källa Läkare utan gränser

You must be logged in to post a comment Login