Första preliminära antagningsbeskeden till gymnasieskolorna nu klara

Av på 6 april, 2022

De första preliminära antagningsbeskeden till gymnasieskolorna i Örebro län visar att de flesta som vill läsa estetiska programmet väljer skolor i Örebro – framför allt kommunala Karolinska gymnasiet och de två fristående LBS Kreativa gymnasiet och Rytmus musikgymnasium.

Estetiska programmet på Lindeskolan i Lindesberg har lockat 17 förstahandssökande varav åtta antagits.

Antagningsbeskeden är preliminära och kan komma att ändras till den slutliga antagningen på grund av ändrade betyg, in- eller utflyttningar, valändringar med mera. 

Preliminär antagningsstatistik 2022 för gymnasieskolorna i Örebro län: Estetiska program:

Totalt antal utbildningsplatser på estetiska programmet i Örebro län: 279 utbildningsplatser

Totalt antal förstahandssökande till estetiska programmet i Örebro län: 226 sökande = 81% av antalet platser

Totalt antal antagna vid första antagningen till estetiska programmet i Örebro län: 178 antagna = 64% av antalet platser.

OBS: För Alléskolan (Hallsberg) saknas uppgifter om antalet utbildningsplatser på inriktning Musik. Den tidigare planerade inriktning Bild och formgivning kommer inte att startas till höstterminen 2022.

Preliminär antagningsstatistik 2022 för Lindeskolan i Lindesberg: Övriga program:

Totalt antal utbildningsplatser på Lindeskolan i Lindesberg 2022/2023: 360 utbildningsplatser

Totalt antal förstahandssökande till gymnasieprogram på Lindeskolan: 276 sökande = 77% av antalet platser

Totalt antal antagna vid första antagningen till gymnasieprogram på Lindeskolan: 201 = 56% av antalet platser

OBS; Till programinriktade val mot yrkesprogram har 14 sökande antagits vid första antagningen.

Tidsplan för antagning till gymnasieskolan höstterminen 2022:

  • 10 januari – Söksystemet Dexter öppnas för att göra ansökan till gymnasieskolan
  • 15 februari – Sista ansökningsdag
  • 4 april (från kl. 10.00) – Sökande ser sitt preliminära antagningsbesked i Dexter
  • 11 april till 9 maj – Sökande har möjlighet att göra eventuella ändringsval
  • 4 juli (från kl. 10.00) – Sökande ser sitt slutliga antagningsbesked i Dexter
  • 29 juli – Sista dag för sökande att svara på det slutliga antagningsbesked i Dexter
  • 4 augusti (från kl. 10.00) – Sökande ser sitt reservantagningsbesked i Dexter

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa LindeKultur
Källa: Preliminär antagningsstatistik 2022 för gymnasieskolorna i Örebro län – extra.orebro.se/download/18.56f3654217f449eb8b16ee5/1649058364425/Prelimin%C3%A4r%20antagning%20%C3%96rebro%20l%C3%A4n%202022.pdf

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in