Första svenska studien som specifikt undersöker sambandet mellan skolors inredning och lärandet

By on 14 september, 2018

Utifrån moderna teorier om lärande har många skolmiljöer gått från klassrum med katederundervisning till öppnare landskap med platser för olika slags aktiviteter, så kallade New Generation Learning Spaces.

Dessa nya utbildningsmiljöer röner stort intresse från skolor, skolinredningsföretag och arkitekter nationellt och internationellt sedan ett tiotal år. Men sättet att inreda och det arbetssätt som följer av inredningen är fortfarande nytt och oprövat.

I svensk skollag står att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Svensk forskning har hittills varit mycket begränsad när det gäller hur skolors inredning påverkar elevers lärande och lärares möjligheter att undervisa. Lekolar finansierar nu därför den första svenska studien som specifikt undersöker vilken effekt skolors inredning har på lärandet. Syftet är att öka evidensen kring utformning och inredning av lärmiljöer.

På uppdrag av Lekolar leder Frida Brismar Pålsson studien som pågår under läsåret 2018/2019. Frida Brismar Pålsson är specialist i lärmiljöer samt utredare och konceptutvecklare i företaget Paradis Produktion. Fyra skolor i Stockholms kranskommuner deltar och totalt testas ca 200 elever i årskurs 5. Studien undersöker fyra framgångsfaktorer för lärande: studiero, ledarskap, anpassningsbarhet för individuella behov och variation i undervisningssätt. Resultaten presenteras hösten 2019.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login