Förstörda vårdinrättningar ger stora problem

By on 25 mars, 2023
Ett förstört sjukhus i regionen Cherson.
Foto: Colin Delfosse

Förstörda vårdinrättningar ger stora problem med tillgång till vård. Förstörelsen av vårdinrättningar i Ukraina har varit massiv, och i områden som tidigare varit under rysk ockupation har människor haft stora svårigheter att få tillgång till vård.

Det framkommer i en sammanställning från den medicinska humanitära organisationen Läkare Utan Gränser som bygger på vittnesmål från medarbetare och patienter.

Läkare Utan Gränser uppmanar alla stridande parter att upprätthålla internationell humanitär rätt, skydda civila och säkerställa obehindrad tillgång till livräddande mediciner och vårdinrättningar.

Efter att kriget i Ukraina eskalerade i februari 2022 utvärderade Läkare Utan Gränsers team de medicinska och humanitära behoven hos befolkningen i 161 städer och byar i regionerna Donetsk och Cherson. Syftet var att se vilket behov av stöd människor nära frontlinjen hade.

Trots förfrågningar om att arbeta på båda sidor av frontlinjen kan Läkare Utan Gränser i dagsläget endast verka i områden under ukrainsk kontroll, och våra observationer är därför begränsade till dessa områden.

– Våra team bevittnade hur bostadshus, butiker, lekplatser, skolor och sjukhus låg i spillror, säger Christopher Stokes, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Ukraina. – I några av de städer och byar där vi arbetar är förödelsen total. Längs den 100 mil långa frontlinjen i Ukraina har vissa områden helt enkelt raderats från kartan.

Sjukhus är ingen säker plats

Redan i mitten av förra året såg Läkare Utan Gränsers personal hur sjukvården attackerades. I två separata fall, i Mykolajiv i april och i Apostolove i juni, bevittnade de effekterna av användandet av klustervapen på sjukhus, vilket ledde till att sjukvårdsinsatser pausades under flera dagar och därmed berövade patienter tillgång till sjukvård.

I tre andra fall, den 8, 11 och 15 oktober, upptäckte Läkare Utan Gränsers team förekomsten av landminor inne på fungerande sjukhus, i områden som tidigare var under rysk ockupation i regionerna Cherson och Donetsk samt i staden Izium.

– Användningen av landminor är utbredd i områdena vid frontlinjerna, men att se dem placeras inne på vårdinrättningar är chockerande och en omänsklig handling, säger Vincenzo Porpiglia, projektkoordinator för Läkare Utan Gränsers insatser i Donetskregionen. – Det sänder ett tydligt budskap till de som är i behov av mediciner eller vård, sjukhus är inte en säker plats.

Läkare Utan Gränsers team har också upptäckt att flera vårdinrättningar belägna i tidigare ryskockuperade områden i Cherson- och Donetskregionen har plundrats och att ambulanser har förstörts. Inuti två av dessa vårdinrättningar såg de också vapen och sprängämnen.

Sjukvård under ockupation

Berättelser från sjukvårdspersonal och patienter i områden som varit under rysk ockupation och som nu återtagits av ukrainska styrkor, tyder på allvarliga begränsningar av tillgången till nödvändiga mediciner, behandlingar och till vårdinrättningar.

Detta bekräftades också av de 11 000 patientbesök som vi hade mellan november förra året och februari i år, där våra team ofta gav vård till patienter för kroniska tillstånd som varit obehandlade i flera månader.

Enligt våra patienter var de främsta hindren för att få tillgång till sjukvård begränsade möjligheter att röra sig utomhus, förstörda vårdinrättningar eller till följd av oförutsägbart beteende hos en del ryska enheter.

Patienter rapporterade också att de sjukvårdsinrättningar och apotek som inte var förstörda hade plundrats, och att tillgången på läkemedel inte systematiskt säkerställts av den ryska militären. Intervjuerna som genomfördes överensstämmer med diagnoserna hos många av våra patienter som inte hade fått behandling på flera månader.

Läkare Utan Gränser uppmanar än en gång stridande parter att säkerställa att civilbefolkning och civil infrastruktur skyddas. Sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar får aldrig bli måltavlor. Stridande parter måste också tillåta obehindrad tillgång till livräddande läkemedel, vårdinrättningar och ge säker och obehindrad tillgång till oberoende humanitär hjälp till de som behöver det.

Hälsa | Världen
Örebronyheter

Källa: Läkare Utan Gränser

You must be logged in to post a comment Login