Fortsatt lågt resande och nöjdare SJ-kunder

Av på 2 maj, 2021

Resandet under årets första kvartal har legat på en fortsatt låg nivå med en förordning som begränsar hur många platser i tågen som kunnat säljas. SJ har fortsatt att ta ansvar för att genomföra trygga och klimatsmarta resor på samtliga linjer.

Den starka begränsningen i antal sålda resor på grund av coronapandemin ledde till en resandeutveckling under första kvartalet på -63 procent, att jämföra med förra årets första kvartal som hade en resandeutveckling på -4 procent. Då hade pandemin direkt effekt på resandet och resultatet under kvartalets två sista veckor, i år påverkades hela kvartalet av pandemin.

SJ har tagit ett stort ansvar för att erbjuda en välfungerande tågtrafik under pandemin och har trafikerat samtliga linjer.

– Vi lever uteslutande på intäkter från våra kunder. Det betyder endera biljettintäkter från våra resenärer eller avtalsintäkter från våra beställare i vissa upphandlade affärer. I andra upphandlade affärer lever vi även där på biljettintäkter och bär själva den affärsmässiga risken om resandet uteblir. När dessa intäkter minskar kraftigt påverkas naturligtvis vårt resultat, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Den trafik SJ kör på uppdrag av Mälardalstrafik är ett exempel på en affär där SJ tar hela risken om resandet minskar. Enligt gällande avtal har SJ rätt att omförhandla villkoren om förutsättningarna väsentligen förändras, vilket SJ påkallade redan våren 2020. Då sådana förhandlingar inte har slutförts, sade SJ i mars upp avtalet i förtid för att dämpa den kraftiga förlust som affären innebär när resandet nu under ett års tid varit extremt lågt. Den 26 april blev dock SJ och Mälardalstrafik överens om en ersättningsnivå för de tre sista månaderna i avtalsperioden, och trafiken kommer att upprätthållas som vanligt under hela perioden.

SJs kunder har uppskattat de trygghetsåtgärder som SJ har vidtagit för att minska risken för smittspridning. Regelbundna kundundersökningar har genomförts, och andelen resenärer som varit nöjda med och känt sig trygga under sin resa med SJ har ökat kontinuerligt under pandemin.

Utfall första kvartalet 2021:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 301 MSEK (1 914)
  • Rörelseresultatet uppgick till -652 MSEK (-72)
  • Kvartalets resultat uppgick till -512 MSEK (-101)

Regionalt
Örebronyheter

Källa: SJ

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in