Fortsatt ökat antal anställda i internationella koncerner

Av på 19 september, 2021
Arkivbild

Antalet anställda i Sverige i svenska internationella koncerner har ökat med nära 50 procent sedan finanskrisen.

– Ökningen förklaras till största delen av tjänstesektorns snabba tillväxt. Antalet anställda inom tillverkningsindustrin har kontinuerligt minskat för att senare plana ut efter finanskrisen, säger Markus Lindvert, analytiker på Tillväxtanalys.

2019 var fler än 2,2 miljoner personer anställda i en svensk koncern med dotterbolag utomlands. Det är fler än någonsin. En tredjedel av dessa var anställda i Sverige.

Över tid har det skett en förskjutning i vilka världsdelar som svenska koncerner har sina verksamheter. Andelen i Europa har minskat medan den har ökat i Asien. Flest anställda finns i USA (234 000), Tyskland (104 000) och Kina (94 000).

– Internationaliseringsgraden är hög i svenska multinationella koncerner. Högst är den i  tillverkningsföretag där 78 procent arbetar utomlands. Inom tjänstesektorn är andelen 65 procent, säger Markus Lindvert.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in