Fotbollsintegration med Katrin Schmidt

Av på 28 december, 2014

Integration och utanförskap har många människor någon gång känt vid. Det talas mycket om invandring och hur Sverige har misslyckats med integrationspolitiken. Integration kan även handla om att komma in i nya grupper och subkulturer. Fotboll och Damsamhälle träffar Katrin Schmidt, med erfarenhet av integration i både länder och lag, och som använt fotbollen som medel för integration.

Att fotboll är ett framgångsrikt integrationsmedel finns det flera bevis på. Hammarbys nyförvärv Katrin Schmidt är ett exempel på hur fotbollen öppnade upp för nya kontakter och möjligheter när hon flyttade från Tyskland. Katrins första utlandsflytt blev till USA redan som tonåring. Det handlade inte bara om att komma till ett nytt land, utan även till ett nytt lag där hon inte kände någon. En känsla många säkert kan känna igen sig i när man gör något så enkelt som att byta arbetsplats. Hon berättar om vikten av att det praktiska var löst när man kom dit. Att få hjälp med lägenhet och administrativa uppgifter betydde mycket för henne.

– Jag kommer ihåg de första veckorna och det var ju svårt. Sen blev det bara enklare och enklare, berättar hon när hon tänker tillbaka på tiden i USA. Det fanns dagar då jag saknade min familj och ett tryggt hem. Det gick upp och ner, fortsätter hon.

Efter några år i USA blev det flytt till Sverige och där upplever hon en kulturskillnad i bemötandet. Språket var svårt och hon var blyg. Svenskar är mer privata och mindre öppna än amerikanarna men när man väl kommer de nära blir man bra vänner. Det tog bara lite tid berättar hon. Katrin Schmidt menar även att det krävs en viss öppenhet när man kommer till en ny miljö. Det gäller både land, subkultur eller mindre grupp. Hon belyser vikten av att man har ett eget ansvar att integreras och att språket är jätteviktigt för att lyckas med det.

Just öppenheten och vikten av att kunna språket för att hänga med i konversationer och lättare komma in i ett nytt samhälle är något som Pär och Sophie sedan diskuterar vidare.

För att lyssna på avsnittet, gå in på Podcaster eller Itunes.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in