Frälsningsarmén lyfter fram kvinnor i utsatthet

Av på 13 april, 2019
Frälsningsarmén arbetar brett för att kunna hjälpa kvinnor i utsatthet att få hjälp och stöd. (Kvinnan på bilden har inte med texten att göra.)

Frälsningsarmén har sedan rörelsen grundades arbetat för människor som har det svårt. I stor utsträckning har fokus varit på de utsatta kvinnorna, något som dessvärre fortfarande är nödvändigt. Senast förra veckan släppte Brottsförebyggande rådets statistik från 2018 som visar att det har skett en tydlig ökning av dödligt våld i nära relationer. Frälsningsarmén har därför valt att låta april månads insamlingskampanj ha fokus på kvinnor i utsatthet.

Bland de bostadslösa är det större risker och större utsatthet för kvinnor. Hjälpen kan vara ett akut boende för kvinnor i hemlöshet. Det kan handla om skydd och en tillflyktsort undan våld. Det kan handla om kvinnor som behöver hjälp att passa in i ett nytt samhälle. Det kan handla om kvinnor i människohandel.

Frälsningsarmén arbetar brett för att kunna hjälpa kvinnor i utsatthet att få hjälp och stöd.

Från hemlös till härbärge, stödboende och vägen till ett nytt liv
I Uppsala har Frälsningsarmén nyligen öppnat ett härbärge för kvinnor. Här kan man ta emot sex personer per natt. Det är kvinnor i hemlöshet, ofta med missbruk och psykisk ohälsa. På Sagahemmet får de en sovplats, varm mat, kaffe, smörgås, dusch och möjlighet att tvätta sina kläder eller få kläder. Kvinnorna får också möjlighet till samtal.

– En ljusglimt för oss kan vara om någon besökare till härbärget flyttar in på stödboendet och kanske hittar vägen till ett nytt liv, säger Per Arenlid, som är verksamhetschef på Sagahemmet.

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med barn
På Skogsbo, som är ett skyddat boende, möter Frälsningsarmén kvinnor som varit utsatta för våld i nära relation. Det inkluderar hedersrelaterat våld och människohandel.

– Hos oss får de skydd, stöd i kontakt med myndigheter, till exempel socialtjänst, polis och advokat. Alla kvinnor har en kontaktperson, en kurator, som de får hjälp av att bearbeta det de varit utsatta för, berättar Helena Andersson, verksamhetschef på Skogsbo.

Genom att kontakta Frälsningsarmén där de bor, kan kvinnor i liknande situation få hjälp. Där kan de lotsas vidare.

– Något som glädjer oss är när en kvinna får ett eget boende, kan återgå till arbete, kan skratta och le. Och att få se den samvaro och gemenskap som blir bland de boende, säger Helena Andersson.

Skyddat boende för kvinnor utsatta för människohandel

Ett annat skyddat boende som Frälsningsarmén har är Lyktan, där fokus är på kvinnor som drabbats av människohandel. De möter personer som önskar stöttning för att kunna ta sig ur människohandeln och förbättra sin situation.

– Många gånger handlar det om kvinnor utan andra skyddsnät som familj, ekonomi, uppehållstillstånd, språk och så vidare. Utöver skyddat boende erbjuder vi bland annat stöttning vid myndighets- och vårdkontakter, stödsamtal, stöttning i föräldrarollen, möjligheter till aktiviteter och sysselsättning, berättar Veronica Algerstam, klientkoordinator på Lyktan. Självklara glädjeämnen är när en kvinna lyckas nå sitt mål, allt från att få uppehållstillstånd till att klara av att skapa en julgrupp av blommor. Andra ljusglimtar är motiverat samarbete mellan olika aktörer i arbetet mot människohandel.

Mammor får hjälp att orka vara förälder igen
I Göteborg har Frälsningsarmén ett familjecenter där man har barnen i fokus.

– Vi träffar mammor som till exempel är ensamstående, kämpar med psykisk ohälsa och/eller har varit utsatta för övergrepp. Vi erbjuder stöd, rådgivning, samtal och avlastning, berättar Pernilla Ålöv, familjepedagog på Familjecentret i Majorna.

Kvinnorna får hjälp genom att få det stöd de behöver i sin föräldraroll. De som är ensamstående mammor har bland annat fått det tuffare ekonomiskt. Underhållsbidrag ska nu gå direkt från den andra föräldern och inte genom försäkringskassan. Detta gör att många inte får sitt bidrag och inte alltid orkar strida för det heller, berättar Bodil Ålöw, som är verksamhetschef på Familjecentret i Majorna.

Glädjeämnena är många säger de. Det bästa är när de får se mammor läka och orka vara föräldrar igen.

Asylsökande kvinnor
Målgruppen för Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla är kvinnor som är asylsökande. De erbjuds svenskundervisning, fika/gemenskap, gudstjänster, cykelkurser, bokcirklar, gymnastik, stödsamtal med mera.

Vi kan hjälpa kvinnorna och deras familjer med matkassar, hygienprodukter och kläder om behov finns. De är utsatta på flera plan. De flesta kvinnor som besöker oss har en mycket begränsad ekonomi och lever i ett utanförskap och många väntar på ett besked från Migrationsverket vilket är väldigt jobbigt. Flera av kvinnorna har varit/är utsatta för övergrepp som inte är bearbetade, flera är offer för trafficking och flera är utsatta för hedersvåld/kvinnovåld, berättar Miriam Örtegren, kurator kvinnocentret Akalla.

På centret hjälper man dem genom att välkomna enbart kvinnor in i en social och trygg samvaro. De erbjuds olika typer av kurser som ger dem fler möjligheter och stärker dem. Om centret inte kan hjälpa med alla behov så kan de hänvisa vidare.

– Vi strävar efter att hjälpa kvinnan på flera plan för att hon ska bli styrkt på bästa sätt och får empowerment, det vill säga vi ger kraft och verktyg till dem att hjälpa sig själva, som grund för vårt arbete. Vi upplever absolut många ljusglimtar! En del kvinnor får tillfälliga uppehållstillstånd och då är det jubel, berättar Miriam.

Många av kvinnorna blir också tacksamma över att få träffa andra kvinnor som befinner sig i liknande situation. Det är förlösande att få prata med någon som lyssnar. Vi ser varje individ som kommer hit växa och få verktyg som de kommer ha användning för oavsett vad framtiden har att erbjuda.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in