Fredrik fick fast anställning genom samverkansprogram

Av på 18 februari, 2021

Nyexaminerade akademikern Fredrik Lidström fick genom projektet KTP en ettårig anställning på robotföretaget Arho. Där tillförde han kunskap som inte fanns på företaget – och nu har han fått en fast anställning.

Programmet KTP (Knowledge Transfer Partnership) kommer ursprungligen från Storbritannien, och är tänkt som en brygga mellan näringslivet och den akademiska världen. Fredrik Lidström var först ut från Örebro universitet att gå programmet. Snart har han jobbat ett år med mjukvaruutveckling på Arho i Hallsberg, ett företag som specialiserar sig på robotintegration och robotautomation.

– Jag jobbar med de sista bitarna på projektet och skriver ihop dokument om mjukvaran. Det har varit både upp- och nedgångar, men jag har kommit fram till de krav som ställdes, säger Fredrik Lidström.

Tillför ny kompetens
För att en akademiker ska bli antagen till KTP-programmet krävs att företaget söker kompetens som man inte har, och att det är en tjänst som man inte hade tänkt tillsätta med en vanlig anställning. I gengäld betalar företaget bara halva lönen, och resten finansieras av programpengar.

Arho har kompetens inom programmering av robotar, men har saknat expertis om kommunikationen mellan olika robotar.

– Det har varit svårt att konkurrera med andra företag som har mer personal, när jag har jobbat ensam med det här. Men även om mjukvaran kanske inte kommer att användas i produktion har arbetet gett mig ovärderlig kunskap, säger Fredrik Lidström.

Testar nya vägar
När hans projektanställning nu går ut har han ett fast jobb som väntar på honom på Arhos systerbolag Cobot Sweden. Där ska han jobba som supportansvarig och hjälpa kunderna att koppla sina affärssystem.

Fredrik Lidström är positiv till tanken bakom KTP-projektet.

– Det är en otroligt bra idé att låta företag testa nya vägar. Sedan blev det en väldigt tråkig situation på grund av covidpandemin. Även om KTP begränsar kostnaden för företaget har det varit svårt att satsa på utveckling när ekonomin inte tillåter, säger Fredrik Lidström.

I KTP-projektet fick Fredrik Lidström även handledning från en erfaren forskare på Örebro universitet.

– Jag borde ha tagit mer hjälp av akademin, men det är lätt att få tunnelseende och bara köra på. De områden där jag kände att jag behövde hjälp funkade väldigt bra.

”Jättebra möjlighet”
Högskolan i Dalarna är nationell projektägare för KTP. Fredrik Lidströms anställning finansierades med resurser från Region Örebro län och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Den möjliggjordes genom ett samarbete mellan Alfred Nobel Science Park, Mälardalens högskola och Örebro universitet.

Det finns resurser för att ännu en akademiker i Örebroregionen ska kunna gå programmet.

– Det är en jättebra möjlighet för att komma ut i arbetslivet. Speciellt nu när arbetsmarknaden blivit tuffare på grund av coronapandemin, säger Christopher Sund vid Alfred Nobel Science Park.

– Vi arbetar nu med ett projektuppslag med företag i Lindesberg inom antingen hållbarhet, automation eller digitalisering. När det blir klart så finns fina möjligheter för nyutexaminerade att söka en intressant projektanställning inom KTP-programmet, avslutar han.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Alfred Nobel Science Park

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in