Fritidsodlare forskar åt Jordbruksverket

By on 13 maj, 2023
FOR rekryterar meborgarforskare som inventerar i egna trädgårdar.
Arkivbild

Den 12 maj var internationella växtskyddsdagen och en bra anledning att uppmärksamma Jordbruksverkets samarbete med Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR.

FOR rekryterar medborgarforskare bland fritidsodlare som hjälper till att söka efter karantänskadegörare i sina trädgårdar och kolonilotter. Deras bidrag är ovärderligt då det sker i miljöer som Jordbruksverket annars har svårt att inventera i.

Amerikansk plommonvivel, japansk trädgårdsborre, äppelborrflugan och bakterien Xylella fastidiosa är alla karantänskadegörare som riskerar att sig in i landet trots regler som, om de följs, ska hindra spridningen.

Jordbruksverket inventerar årligen olika miljöer i jakt på dessa karantänskadegörare. Som en del av inventeringen samarbetar vi för tredje året i rad med Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, som bidrar med fler ögon som kan inventera i miljöer där karantänskadegörarna trivs, som privata trädgårdar och fruktodlingar.

– Samarbetet med Jordbruksverket bidrar till en större medvetenhet bland hobbyodlare om karantänskadegörare, säger Ulf Nilsson, sekreterare för FOR. – Även om det finns utmaningar med ett samarbete mellan en ideell organisation och en statlig myndighet har det gått förvånansvärt enkelt.

Genom att öka medvetenheten kan fler hjälpa till

– Vi ser framförallt två stora vinster med medborgarforskningen. Det ger en möjlighet för intresserade medborgare att bidra till inventeringen vilket i sin tur ökar medvetenheten om karantänskadegörare i samhället, säger Adrian Vallin, handläggare på Jordbruksverket.

Man arbetar för att skydda Sverige mot karantänskadegörare genom att:

 • utföra importkontroller av växter och växtprodukter,
  .
 • förhandla och upprätthålla regelverk för handel med växter och växtprodukter,
  .
 • utveckla beredskapsplaner för bekämpning av växtskadegörare,
  .
 • arbeta för tidig upptäckt av växtskadegörare,
  .
 • bekämpa och övervaka utbrott.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login