Fyra av tio kontorsarbetare beredda flytta vid fortsatt distansarbete

Av på 27 september, 2020

Nära fyra av tio kontorsarbetare kan tänka sig att flytta till en annan del av Sverige eller utomlands om det blir aktuellt med distansarbete även på längre sikt. Huvudskälet är ökad livskvalitet, visar en undersökning av Sifo, som gjorts på uppdrag av Citrix.

Totalt är 38 procent av svenska kontorsarbetare beredda att flytta antingen till en annan del av Sverige eller utomlands om det blir aktuellt med distansarbete även på längre sikt. För männen är andelen högre – 41 procent jämfört med 34 procent för kvinnor.

– Det är intressant att se att så många har reflekterat över att flytta och ändra sina liv på grund av den rådande situationen. Tekniken för distansarbete har funnits sedan tidigare, vilket möjliggör flytt för de som vill och kan. För arbetsgivare ger det också ökad möjlighet att bredda sin rekryteringsbas, säger Suzana Drakulic, Sverigechef på molntjänstföretaget Citrix.

15 procent uppgav att de kan tänka sig att flytta till en annan del av Sverige, 5 procent utomlands, medan 18 procent angav antingen till en annan del av Sverige eller utomlands. Yngre är mer beredda att flytta än äldre. I åldersgruppen 18-34 år är 46 procent beredda att flytta, medan 28 procent i åldersgruppen 50-65 år uppgav att de kan tänka sig att flytta.

Det är framför allt ökad livskvalitet, som till exempel att komma närmare naturen, som är huvudskälet till flyttbenägenheten med 68 procent som uppgivit det alternativet. Det näst vanligaste svaret är att komma närmare släktingar och/eller vänner som 15 procent uppgivit. 7 procent anger minska boendekostnaderna medan 9 procent svarar ”annat skäl”.

– Coronapandemin har visat att kontorsarbetare kan arbeta på distans minst lika produktivt och med samma tillgång till teknik som på kontoret, dessutom i en säker miljö. Detta ökar möjligheterna för var de anställda bosätter sig, säger Suzana Drakulic.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Citrix
Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 25 augusti – 2 september 2020. Totalt intervjuades 1028 personer i åldern 18-65 år i sysselsättning med möjligheten till att arbeta på distans. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel. 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in