Ge Arbetsmiljöverket nytt uppdrag för att stärka äldreomsorgen

Av på 2 december, 2020
Arkivbild

Vision föreslår att Arbetsmiljöverket genomför en långsiktig tillsynsinsats inom äldreomsorgen. För att trygga vård och omsorg om våra äldre behöver äldreomsorgens chefer rimliga förutsättningar och en hållbar arbetsmiljö. Därför lämnar Vision en skrivelse till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark om att ge ett nytt uppdrag till Arbetsmiljöverket.

Pandemin har blixtbelyst villkoren i äldreomsorgen. Vi har länge känt till att första linjens chefer inom äldreomsorgen har tuffa villkor. Personalgrupperna är betydligt större och det saknas ofta administrativt stöd. Cheferna vill inget hellre än att trygga arbetsmiljö för medarbetare och förhindra smitta, men saknar ofta förutsättningar för det. Det vore föredömligt om villkoren för omsorgscheferna var lika bra som för chefer i andra sektorer. Det framförde jag idag till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.

Arbetsmiljöverkets genomförde en tillsynsinsats inom äldreomsorgen 2017-2019. Denna insats resulterade i att 1012 inspektioner fullföljdes i hela landet. Samtliga inspekterade arbetsgivare fick krav utifrån konstaterade arbetsmiljöbrister. Bristerna i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet och den organisatoriska arbetsmiljön stod för ca 70 procent av de identifierade arbetsmiljöbristerna. 

– Äldreomsorgen måste komma till rätta med de omfattande arbetsmiljöbristerna. För det bör Arbetsmiljöverket få ta vid från den senaste insatsen 2017-2019 och genomföra en treårig tillsynsinsats med särskilt fokus på chefernas organisatoriska förutsättningar, säger Veronica Magnusson.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Vision

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in