Godkänd Bilverkstad säkerställer kvaliteten

By on 18 juli, 2019

M Sverige, tidigare Motormännen, har låtit genomföra ett verkstadstest omfattande fem bilar och fem verkstäder. I anslutning till testet har M Sverige framför negativ kritik mot kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad som är under införande gemensamt av branschorganisationerna MRF och SFVF.

Det är bra att M Sverige som konsumentorganisation följer upp de tjänster som bilverkstäder tillhandahåller och uppger sig genomföra, vad kunden betalar för och förväntas få. Branschen har sedan decennier tillbaka ett nära samarbete med Konsumentverket samt en bra dialog med M Sverige och andra konsumentorganisationer. Det finns inte heller några meningsskiljaktigheter kring målen för kvalitet och kundnöjdhet.

Det är korrekt med att det råder fri etableringsrätt av bilverkstäder i Sverige, vilket skiljer den svenska marknaden från flertalet andra i Europa där marknaden är reglerad. Dock har vi starka branschförbund och en hög anslutningsgrad till dessa.

Det finns både för- och nackdelar med en oreglerad verkstadsmarknad för kunden. Fördelarna är att det finns fler verkstäder och därmed bättre och bredare konkurrens. Nackdelarna är att i princip vem som helst med F-skattesedel kan etablera en bilverkstad helt utan krav – dock ställs det krav i affärsvillkoren om verksamheten ska märkesauktoriseras eller knytas till någon verkstadskedja.

Generellt ställs dock kravet på att den tjänst som verkstaden tillhandahåller ska vara fackmässig. Med det avses att det utförda arbetet ska vara utfört på ett sådant sätt som inte innebär att bilens trafiksäkerhet eller miljön påverkas negativt (EU).

Godkänd Bilverkstad (GBV) är ett kravdokument skapat av branschen för att säkerställa en minimistandard på bilverkstäder. Innehållet skiljer sig inte mycket mot andra kvalitetsledningssystem och är användbart i viken bransch som helst.

Dokumentet har i första hand fokus på lagar, regler och branschöverenskommelser samt efterlevnaden av dessa. Följer och tillämpar verkstaden dessa, vilket borde vara givet, är mycket vunnet för verkstaden och för kunden.

Erfarenhetsmässigt vet vi att verkstäder som använder GBV på rätt sätt i sin verksamhet får med sig kundnyttan och kvaliteten i och med det.

Bilverkstaden är ett tjänsteföretag med individer som utför arbetet. Detta kan innebära avvikelser, vilket M Sveriges test visat.

Från motorbranschens sida välkomnar vi tester och förstår att GBV är ett viktigt dokument samt att det finns en hel del kvar att göra. Precis som att vi har en löpande dialog med Konsumentverket, informerar vi konsumentorganisationerna kring branschens kvalitetsarbete.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login