Gott resultat för Region Örebro läns hållbarhetsarbete

By on 5 november, 2020

Region Örebro län placerar sig i det absoluta toppskiktet inom tre av sex områden när Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, presenterar sin årliga miljöjämförelse.

Det är i rapporten Miljöarbetet i regionerna som SKR granskar och jämför regionernas miljöarbete för år 2019. Rapporten visar på flera positiva trender inom regionernas samlade miljö- och klimatarbete. Under de senaste åren har till exempel antibiotikaförskrivningen minskat samtidigt som andelen ekologiska livsmedel och andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken ökat.

– Hållbarhet är centralt i regionernas verksamheter och FN:s globala mål i Agenda 2030 är något vi gemensamt strävar mot. För Region Örebro läns del har vi ett tydligt fokus på så väl social och ekonomisk hållbarhet som på ekologisk hållbarhet genom ett vässat hållbarhetsprogram för de kommande fem åren som just nu arbetas fram, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Bäst i landet

Inom området avfallsåtervinning, inklusive matavfall, har Region Örebro län stått för en kraftig förbättring mellan åren 2018 och 2019, från 29,7 till 46,2 procent. Det resultatet gör Region Örebro län till Sveriges bästa region när det gäller återvinning av avfall. Region Örebro län kan dock inte ta åt sig hela äran för resultatet då en bidragande orsak till förbättringen är att avfall från fettavskiljaren fått en ny användning i kommunens tillverkning av biogas. Det finns fortfarande förbättringspotential gällande att avfallssortera och att förebygga tillkomsten av avfall.

Vidare är Region Örebro läns klimatpåverkan från medicinska gaser jämförelsevis låg, endast Region Stockholm klarar sig bättre i jämförelsen.

I kategorin ekologiska livsmedel placerar sig Region Örebro län på tredje plats genom att 46,1 procent av den mat som serveras är ekologisk.

– Det är alltid lite vanskligt att jämföra sig med andra regioner, det är så många faktorer som spelar in, men visst är det glädjande att vi är i toppskiktet inom flera kategorier. Det visar att vi är på rätt väg och det kan förhoppningsvis inspirera till fortsatta insatser inom hållbarhetsområdet, säger Andreas Svahn.

Hög andel förnybara drivmedel

Rapporten visar också att Region Örebro läns kollektivtrafik till 99 procent drivs med förnybara drivmedel. Antibiotikaförskrivningen har minskat i Region Örebro län men i en nationell jämförelse finns förbättringspotential vilket även gäller inom kategorin energianvändning i lokaler. Region Örebro län placerar sig i enlighet med riksgenomsnittet i den första kategorin och under riksgenomsnittet i den andra.

Covid 19-pandemin förväntas ha påverkat regionernas miljöarbete men då SKR:s rapport speglar miljöarbetet 2019 kommer eventuella effekter att ses i nästa års sammanställning.

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login