Hållbarhet viktigast för tillväxt inom livsmedelsnäringen

By on 13 maj, 2022

Små och medelstora livsmedelsföretag tror att hållbarhetsarbete är deras starkaste konkurrenskraft, det visar en enkätundersökning med 27 företag i Skåne som Livsmedelsakademin, Packbridge och Krinova har gjort.

18 av de tillfrågade företagen anger att de redan arbetar med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Lika många väljer leverantörer utifrån deras hållbarhetspraxis och 14 arbetar med cirkulära flöden, främst genom återbruk, återvinning och matsvinnsåtervinning.

Men mer än hälften (15) av företagen mäter inte sin miljöpåverkan. Samtidigt blir lokala och internationella regler alltmer strikta vad gäller påståenden om hållbarhet på produkter och tjänster. I Danmark är det till exempel inte längre tillåtet att hävda produkters hållbara fördelar utan att kunna backa upp påståenden med korrekt analys och data.

– Tron att framtida konkurrenskraft skapas genom hållbarhetsarbete ger en tydlig fingervisning om att samhällets innovationsstöd tydligt behöver möta detta behov, inte minst i förmågan att kunna mäta sitt hållbarhetsarbete, säger Douglas Almqvist, projektledare på Livsmedelsakademin.

Brist på anläggningar, kapital och försäljningskanaler hämmar tillväxten

Enkäten visar på ytterligare faktorer som påverkar möjligheten för tillväxten för små och medelstora livsmedelsföretag. Det handlar om tillgång till kapital, anläggningar för att kunna skala upp produktionen samt kanaler för att nå marknaden. 20 av 27 har under de senaste åren tagit hjälp av innovationsstödjande aktörer.

– Det är viktigt att innovationsstödet och entreprenörernas mindset inte enbart fokuserar på produktinnovationer för att skapa tillväxt. Livsmedelskedjan har till exempel stora behov av innovation i distributionssystemet, inte minst kopplat till hållbarhet, säger Christian Nyhlén, VD för Krinova Incubator & Science Park.

Bara 9 av de 27 tillfrågade företagen svarar att de önskar samarbete med större företag, och då handlar det om samarbete kring logistik, expertkunskap och produktionskapacitet.

– Samarbete mellan små och stora företag kan vara ett ömsesidigt utbyte av kunskap och lärdomar, utan att det behöver innebära stora risker. Det behöver bli enklare för små och medelstora företag att få tillgång till testmiljöer, ökad produktionskapacitet och nätverk för att nå ut till en bredare marknad. Samtidigt kan de stora företagen dra nytta av de mindre företagens innovativa koncept och flexibilitet. Ett första steg för att komma dit är att de hittar varandra, säger Marie Malmberg Lavsen, vd på Packbridge.

Några svar från enkäten med fokus på hållbarhet:

• 11 har angett att de arbetar med ”miljö- och klimatindikatorer i värdekedjan”, åtta att de inte gör det samt åtta att de inte vet om de gör det.

• 15 mäter inte sin miljöpåverkan, nio som gör det, tre vet inte om de mäter den.

• På frågan om metoder och verktyg för att arbeta med ”miljö- och klimatindikatorer” anges Almi/Miro två gånger, KRAV-certifiering två gånger samt något exempel på mätning av mängden räddad mat/retursändningar.

• 14 anger att de arbetar med cirkulära flöden, åtta att de inte gör och fem vet inte.

Enkäten är en del av projektet GO – hållbar tillväxt i livsmedelsnäringen

Många små och medelstora företag inom livsmedels- och förpackningsnäringen har svårt att växa. GO är en tvåårig satsning för att skapa ännu starkare, mer innovativ och hållbar livsmedelsnäring i Skåne genom att laga den brutna S-kurvan och hjälpa företag komma över det som kallas ”dödens dal”. Målet med GO är att få fler goda exempel på hållbar tillväxt hos små och medelstora livsmedelsföretag genom att erbjuda företagen gratis utvecklingsstöd i hållbarhetsarbete, bidra i relationsbyggande mellan små, medelstora och stora livsmedelsföretag för utökat samarbete och affär, samt utveckla ett innovationsstödssystem som utgår från företagens behov och möjligheter. Satsningen är ett samarbete mellan Livsmedelsakademin, Packbridge, Krinova och Region Skåne. Det finansieras av Europeiska regionalfonden och Region Skåne.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Livsmedelsakademin

You must be logged in to post a comment Login