Hälsa | Samarbete om ambulanshelikopter

Av på 17 februari, 2015

Region Örebro län och Landstinget i Värmland har i dag tecknat ett samarbetsavtal om ambulanshelikopterverksamhet. Syftet med avtalet är att säkra en hög kvalitet på den akutmedicinska beredskapen i Region Örebro län. Samtidigt är avtalets intention att ambulanshelikopterverksamheten i Landstinget i Värmland kan utnyttjas optimalt.

Med det här avtalet fortsätter vi vårt nära samarbete med Landstinget i Värmland, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län. Genom att arbeta tillsammans stärker vi hälso- och sjukvården i de båda länen inom en rad områden. Avtalet om helikopterverksamhet är ytterligare en del i det arbetet.

Bättre tillgänglighet och snabbare vidaretransporter
Genom avtalet förstärker vi vårt akuta omhändertagande i Region Örebro län, både direkt på olycksplats och vid svåra sjukdomsfall men också för snabba vidaretransporter. Tillgängligheten förbättras i områden dit det tar lång tid att köra med bil, till exempel Vinön. Vidaretransporter till andra sjukhus, för t.ex. vård av brännskador, blir snabbare. Det kan också gälla patienter från Värmland som ska till Universitetssjukhuset Örebro för högspecialiserad vård.

Stor nytta i två län
Vi är glada att för att ambulanshelikoptern också kommer gör stor nytta i Örebro län, både vid olyckor och allvarliga sjukdomar, säger Fredrik Larsson (M), landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget i Värmland. Avtalet stärker ett redan gott samarbete med Region Örebro län.

Avtal om 100 transporter
Samarbetsavtalet omfattar, förutom akutmedicinska transporter, också sekundärtransporter samt transporter av kompetens. För 2015 avtalas om sammanlagt 100 transporter med ambulanshelikopter. Avtalet gäller till 2017-12-31 med möjlighet till förlängning.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in