Handeln slog vinstrekord under pandemin

By on 29 december, 2022
Arkivbild

Handeln har haft goda år under pandemin. Under 2020 och 2021 slog lönsamheten i detaljhandeln rekord, visar statistik från SCB som Handels har sammanställt. Samtidigt var pandemin en mycket tuff period för de anställda.

Rörelsemarginalen i handeln, alltså rörelseresultatet i relation till omsättningen, ökade kraftigt under 2020 och 2021. Från att ha legat mellan 2 och 2,5 procent ökade de till mellan 3,5 och 4 procent.

”Vi såg redan 2020 hur många företag i handeln gjorde rekordvinster. 2021 överträffade man de redan rekordstora vinsterna. Visst har delar av branschen gått dåligt under pandemin, men majoriteten av företagen inom handeln har aldrig gått så bra”, säger Linda Palmetzhofer, förbundsordförande för Handelsanställdas förbund.

Även avkastningen på eget kapital i branschen ökade kraftigt och nådde över 20 procent både under 2020 och 2021. Företagen i handeln blev även allt mer solida, det vill säga att en större del av tillgångarna i företaget finansierades av eget kapital. Under pandemiåren nåddes de högsta nivåerna på över 40 procent. Ökad soliditet innebär att företagen har blivit mer stabila, stärkt sin förmåga att motstå förluster och därmed förmågan att överleva på lång sikt.

Medan det gick bra för företagen under pandemiåren var perioden tuffare för de anställda i handeln. I en undersökning som tidigare har gjorts av Handels vittnar medlemmar om oron för att bli smittad och att dra med sig smitta hem. Men även om oro för minskade inkomster till följd av sjukskrivningar, permittering och minskade arbetstidsmått. Pandemin innebar även en ökad arbetsbelastning till följd av att bemanningen blev lägre.

”Kontrasten mellan hur företagen har haft det och hur de anställda haft är extrem. Pandemin gjorde arbetsmiljöproblemen i branschen ännu tydligare, samtidigt som företagen tjänade storkovan. Det kommer vi att påminna arbetsgivarna om i avtalsrörelsen”, säger Linda Palmetzhofer.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Handels

You must be logged in to post a comment Login