Här utbildas framtidens hälso- och sjukvårdskuratorer

By on 3 september, 2021
Erik Ardeman och Julie Norlin ser fram emot att få fördjupad kunskap om rollen som hälso- och sjukvårdskurator.

I veckan startade det nya Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet vid Örebro universitet – en ettårig utbildning för socionomer som vill specialisera sig.

– Det ska bli intressant att få en djupare kunskap om den yrkesroll man har som kurator, säger studenten Julie Norlin från Karlstad.

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet omfattar 60 högskolepoäng på avancerad nivå och leder till en yrkesexamen som hälso- och sjukvårdskurator.

Här kan du läsa mer om Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet vid Örebro universitet.
Söktrycket var högt till det nya Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet som invigdes i tisdags vid Örebro universitet. 160 förstahandssökande konkurrerade om 20 platser.

– Det känns så klart jätteroligt, både att så många vill gå utbildningen och att vi äntligen får inviga den utbildning som vi har planerat för under lång tid. Det finns bara tre utbildningar i hela landet som ger behörighet att ansöka om legitimation som hälso- och sjukvårdskurator, säger Katarina Hjortgren, programansvarig för Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet.

Katarina Hjortgren är glad över att få inviga det nya programmet.

En av de nya studenterna är Julie Norlin, som redan idag arbetar som kurator inom barn- och ungdomspsykiatrin i Karlstad. Hon ser fram emot att bli legitimerad och hoppas också kunna fördjupa sina kunskaper om yrkesrollen.

– Jag saknar en del pusselbitar i mitt arbete idag, som jag kommer att få chans att lära mig om under året, till exempel om juridik. Yrkesrollen som kurator kan ibland vara lite diffus, så det ska bli intressant att få fördjupa sina kunskaper om den, säger hon.

Teori, praktik och fördjupning

Förutom en kurs om den juridik och rättstillämpning som reglerar yrkesutövningen som hälso- och sjukvårdskurator innehåller höstterminen bland annat färdighetsträning i samtalsmetodik och en kurs om socialt arbete inom hälso- och sjukvården. Termin två innebär verksamhetsförlagd utbildning på klinik samt ett självständigt arbete.

– Utbildningen har utformats i dialog med regionen och ett av målen är att studenterna ska kunna vara med och driva kunskapsutvecklingen inom fältet framåt genom att fördjupa sig i frågor som är viktiga att beforska och som kan stärka både patientsäkerheten och kunskapsbasen hos hälso- och sjukvårdskuratorer, säger Katarina Hjortgren.

Det nya Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet kommer att göra skillnad för flera viktiga verksamheter, enligt dekan Thomas Denk.

Den första dagen hälsades de nya studenterna välkomna av representanter från både institutions- och fakultetsledningen.

–  Vi är stolta över att kunna erbjuda denna utbildning och övertygade om att den kommer göra skillnad för flera viktiga verksamheter i samhället när studenterna kommer ut med sin nya kunskap, säger Thomas Denk, dekan vid Fakulteten för humaniora och socialvetenskap.

Väg att nå drömjobbet

Studenten Erik Ardeman, som tog examen från socionomprogrammet för 1,5 år sedan och sedan dess har tagit en magisterexamen och jobbat som amanuens på Örebro universitet, har höga förväntningar på utbildningen.

– Jag drömmer om att jobba som hälso- och sjukvårdskurator inom barn och ungdomspsykiatrin, och nu hoppas jag kunna förse mig med de kunskaper som behövs för att jag ska kunna nå dit, säger han.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro Universitet
Text och foto: Anna Lorentzon

You must be logged in to post a comment Login