Historiskt svagt år för svensk dagligvaruhandel

By on 17 januari, 2023
Bild: Svensk Dagligvaruhandel

Historiskt svagt år för svensk dagligvaruhandel, fortsätter kraftig nedåt i december.

Rensat för prisökningar enligt Konsumentprisindex estimeras försäljningen i dagligvaruhandeln ha minskat med 5,6 procent under 2022, och under december var motsvarande minskning 10,6 procent, visar branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 5,7 procent under 2022 jämfört med 2021 enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. I december uppgick försäljningstillväxten till 7,6 procent. Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker har varit historiskt hög och uppgick under 2022 till 11,3 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex.

Detta gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln för året kan estimeras till -5,6 procent. Under december månad uppmättes 2022 års högsta prisökning, priserna på livsmedel och alkoholfria drycker ökade med 18,2 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Det ger en estimerad prisjusterad försäljningsutveckling i dagligvaruhandeln på -10,6 procent under december månad.

– Rensat för prisökningar har 2022 har varit ett historiskt svagt år för svensk dagligvaruhandel. När pengarna i plånboken räcker till mindre på grund av prisökningar blir konsumenterna mer priskänsliga. Vi ser ett förändrat konsumentbeteende där det köps färre eller billigare varor. Samtidigt möter butikerna högre kostnader i flera led och det har blivit allt tuffare för en bransch som redan har låga marginaler, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningen i butik ökade under 2022 med 7,1 procent. E-handelsförsäljningen uppvisade en negativ tillväxt om 17,0 procent under 2022. E-handel med hemleverans minskade med 10,3 procent och upphämtning i butik med 23,7 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i december till 4,2 procent. För helåret 2022 uppgick e-handelsandelen till 4,5 procent.

– Under 2022 öppnade samhället upp igen efter pandemin och konsumenterna sökte sig tillbaka till butikerna. Som en följd av det har e-handeln minskat, men från höga nivåer. E-handelsandelen för året landade på 4,5 procent, vilket kan jämföras med 2019 då den uppgick till 2,6 procent, avslutar Karin Brynell.

Kalendereffekten för december beräknas till -0,2 procent. Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgick därmed till 7,8 procent under december månad. Kalendereffekten för 2022 beräknas till -0,1 procent, vilket ger en kalenderkorrigerad försäljningsutveckling på 5,7 procent. Justerat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under 2022 till -5,6 procent.

Under årets fjärde kvartal uppgick försäljningsutvecklingen till 7,6 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Försäljningsutvecklingen i butik uppgick till 8,4 procent och i e-handeln minskade försäljningen med 7,4 procent.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Svensk Dagligvaruhandel

You must be logged in to post a comment Login