Högt tryck på Jourhavande präst – utökar chatt

Av på 24 februari, 2018
Från och med 1 mars utökar Jourhavande präst öppethållandet för chatten från fyra till fem kvällar i veckan. Behoven är fortsatt stora, och antalet digitala kontakter ökar stadigt, berättar de nationella samordnarna för tjänsten, Gunilla Löf Edberg och Monika Oscarsson.

Möjligheten att få prata med en jourhavande präst har funnits i över 60 år. Under 2017 tog 112-tjänsten Jourhavande präst emot totalt 74 926 telefonsamtal, ett snitt på 205 samtal/dygn. För tio år sedan, 2008, var antalet samtal 47 891.

Statistiken har hållit sig relativt jämn sedan 2012. Det ser i nuläget ut som att behovet av telefonsjälavård håller i sig, trots att chatten tillkommit som kanal, säger den nationella samordnaren, Gunilla Löf Edberg.

– Chatten startades för att möta behoven hos lite yngre åldersgrupper, och vår uppfattning är att de som chattar också är yngre än de som ringer. Nu har vi tre olika kanaler, och det känns viktigt att de som behöver samtala kan göra det på det sätt som passar dem bäst.

Under 2017 hade Jourhavande präst 8 417 chattkonversationer (i snitt 40 per öppet dygn) och 1 433 elektroniska brevkontakter.

Eftersom de digitala kontakterna ökar stadigt (se statistik nedan), förstärks nu chattfunktionen med fler präster i tjänst och öppethållande ytterligare en kväll i veckan. Chatten är öppen måndag-torsdag kl 20-24, och från och med 1 mars även söndagar.

– Vi bedömer att söndagskvällen är en viktig kväll, då helgen slutar och en ny vecka börjar, säger Monika Oscarsson, biträdande nationell samordnare.

Antal kontakter i Jourhavande prästs olika kanaler

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Telefon 69175 69342    80851 81381 69430 74926
Digitalt brev*     360* 657 1135 1433
Chatt*     754* 3092 6457 8417
*Öppnade i september 2014

Fakta
Jourhavande präst finns över hela landet och i jouren arbetar både kvinnor och män i alla åldrar anställda i Svenska kyrkan.

Telefontjänsten nås alla dagar kl 21-06. Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan och har absolut tystnadsplikt. Samtalet bandas inte och det som sägs stannar mellan er. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Den digitala brevlådan är alltid öppen och det är enbart du och prästen som skriver till varandra. Du får svar på ditt digitala brev inom 24 timmar. Svaret ligger kvar i 15 dagar. Ingenting sparas efteråt. Breven och svaren krypteras och försvinner när du tar bort dem eller när tiden för tillgången har gått ut. 

Chatten är fr o m 1 mars öppen söndag–torsdag kl 20-24. Det är enbart du och prästen som chattar med varandra. Ingenting sparas. Innehållet i chatten krypteras och försvinner när chatten stängs ner eller chattiden gått ut.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in