Hur påverkas bostadsmarknaden i Spanien av Coronan

Av på 10 maj, 2020

I början av mars hade vi nyligen haft ett högtryck liggandes bakom oss med fantastiskt väder och en bostadsmarknad som verkligen tagit fart 2020. Serneholt Estate avslutade fler affärer än någonsin tidigare under första kvartalet vilket talade för ett rekordår.

Mitt i detta så utvecklades en Pandemi som satte Spanien och stora delar av Europa i en framtvingad karantän. Handel, restauranger och företag fick stänga ner sina verksamheter och spanjorerna fick strikta restriktioner att stanna hemma. Gränserna stängde mer eller mindre och flygens avtrappning från flertalet avgångar per dag till någon enstaka i veckan till ett totalt stopp gick snabbt.

Serneholt Estate har alltid legat i framkant med digitala visningar där vi har verktyg för att skapa virtuella bostadsvisningar, genom att låta kunden att själv gå runt i en bostad framför sin dator, telefon eller tv. Visningar genomförs även via videos där vi presenterar bostäderna och områdena vilket varit till stor hjälp. Efterfrågan har varit stor på dessa tjänster och nu när vi öppnar upp igen så fortsätter vårt arbete att utveckla den spanska bostadsmarknaden med hjälp av ny teknik.

Serneholt Estate öppnar igen
Den 4:e maj öppnade vi våra kontor igen för bokade besök. De planerade faserna för att öppna upp Spanien igen fortskrider nu löpande under de kommande två månaderna.

Planen är att Spanien ska vara igenom sista fasen till slutet av juni.
Europa har som bekant tagit olika vägar igenom det här men valet att begränsa resandet genom stängda gränser eller kraftiga restriktioner har satt sina spår. I dagsläget så är öppnandet av gränserna en av de viktigaste faktorerna för att kunna säkerställa att företag, verksamheter etc kan komma igen efter Coronan.

Fungerande flyg inom Spanien samt från övriga Europa krävs för att få igång en fungerande turism. Få länder i världen är så beroende av just turismen som just Spanien.

Tidsaspekten för när så sker kommer vara väldigt avgörande för hur djup och hur långvarig den här situationen kommer att bli. Vi har i vår analys nedan räknat med att flyget är igång igen i September.

Bostadsmarknaden har ett bättre ingångsvärde
2008 när finanskrisen slog till i världen så hade priserna i Spanien rusat under flera år och kurvan vände lika hastigt nedåt igen och marknaden fortsatte i en negativ trend ända fram till 2015.

Åren som följde stabiliserades marknaden och en sund och efterlängtad positiv utveckling av bostadspriserna påbörjades.

2020 och årets första kvartal visar att vi inledde året i samma spår och fram till Spanien stängde ner i mitten på mars så var marknaden väldigt stark.

Framtiden för bostadsmarknaden har varit föremål för diskussion och i en av de första externa analyserna* spår man en kraftig nedgång av priserna på ca 17-18% under 2020. *Universitetet i Malaga i samarbete med Real Estate Business School.

Marknadsanalys
Än så länge har vi inte sett resultatet av den ekonomiska effekten i Spanien av karantänen och nedstängningen. Med största sannolikhet väntar en historiskt sett hög arbetslöshet och flera konkurser av företag i alla sektorer under 2020. Även inom Europa väntar ett stålbad för regeringar, företag och privatpersoner att ta sig igenom.

Vad tror vi om bostadsmarknaden framöver?
Den spanska bostadsmarknaden har återhämtat sig något från krisen i slutet av 00-talet och hade en positiv trend fram till Coronan slog till i världen. Vi kan redan nu konstatera att antalet affärer kommer minska ordentligt under 2020 med tanke på den pågående karantänen i Spanien. Främst är det nyproduktionsförsäljningen som förväntas minska i störst grad sett till helåret men även försäljningen av begagnade bostäder förväntas minska med ca 1/3 del enligt samma rapport från universitet i Malaga.

Utbud och efterfrågan
Att det genomförs färre affärer betyder ju normalt sett att vi har en obalans i utbud och efterfrågan, 2020 får vi lägga ytterligare en faktor till, nämligen Corona.

Utbudet av bostäder i Spanien har historiskt sett varit ganska stort och ökande men de senaste åren så har utbudet stabiliserats och i vissa populära områden även minskat kraftigt. Efterfrågan har gjort samma resa men motsatsvis, ledtiden för att sälja en bostad i Spanien har gått från ca 10 månader till ca 7 månader de senaste 4 åren.

Coronans inträde med tillhörande åtgärder såsom karantän och reserestriktioner etc gör att vi tappar många viktiga månader att sälja bostäder på vilket leder till minskat antal försäljningar för 2020 trots att utbud och efterfrågan är på bra nivåer.

Serneholt Estate är idag etablerade utmed kusten i Costa del Sol och i Costa Blanca och förmedlar bostäder i de bästa och mest eftertraktade lägena, som bekant är ju läget en viktig faktor som håller efterfrågan högre och prisfallet lägre. 

Slutsats
Med hänsyn till att vi har ett bättre utgångsläge än tidigare kriser där bostadsmarknaden varit övervärderad så ser vi ett ljusare scenario framför oss, framförallt vad det gäller längden på den nedgång som väntar som vi tror blir mycket kortare än vid den föregående krisen.

Vi tror att andra kvartalet 2020 kommer påvisa en kraftig minskning av antalet affärer men priserna kommer endast marginellt påverkas under samma tid.

Tredje kvartalet kommer antalet affärer att öka igen mot föregående kvartal men ligga på ca 40% mot föregående år samma period.

Priserna kommer att sjunka med ca 5%.
Fjärde kvartalet så kommer vi se en fortsatt ökning av antalet affärer och vi bör uppnå mellan 50-60% av motsvarande försäljning för 2019. Priserna kommer att fortsätta sjunka ytterligare 3-5% och se till att helåret 2020 till slut landar på en prisnedgång på ca 5-8%. Då med hänsyn till att vi innan krisen såg en uppgång.

Under året kommer vi med största sannolikhet att se säljare som måste sälja och flertalet kapitalstarka köpare som vill in på marknaden som ser en möjlighet att göra ett klipp som möts på nivåer under de förväntade nivåerna.

Under 2021 kommer vi att komma upp i normala nivåer i antalet affärer igen och vi tror på en nedgång av priserna med ca 3-5% på helårsbasis för att under 2022 stabiliseras och vända sakta uppåt igen.

Serneholt Estate är en av de ledande oberoende mäklarkedjorna i Spanien med 6 kontor och ett 30-tal anställda. Företaget startade 2016 och förmedlade bostäder för ca 335 miljoner SEK under 2019.

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Källa: Serneholt Estate

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in