Information till personer som nyligen vaccinerat sig med Astra Zenecas vaccin

Av på 16 mars, 2021
Arkivbild.

Den 16 mars beslutade Folkhälsomyndigheten att vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 ska pausas. Detta i avvaktan på besked från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, som utreder säkerhetsfrågor kring vaccinet.

Orsaken till Folkhälsomyndighetens beslut är att ett litet antal fall av en ny möjlig biverkan har rapporterats, blodproppar i kombination med blödningar. EMA utreder om dessa fall har en koppling till vaccinet eller inte.

Inga sådana fall har rapporterats i Sverige.
Nu har Folkhälsomyndigheten tagit fram information till hälso- och sjukvården, och också till personer som nyligen – de senaste 14 dagarna – vaccinerat sig med Astra Zenecas vaccin. Den som får inga eller lindriga biverkningar behöver inte göra någonting. Övergående symtom som feber, trötthet eller smärta vid injektionsstället i överarmen är vanliga och väntade, och är tecken på att immunsystemet har aktiverats.

Den som däremot får symtom som kan tyda på allvarligt medicinskt tillstånd ska kontakta vården. Symtom att vara uppmärksam på är:

  • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna
  • näsblödning som är svår att stoppa
  • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.

Om symtomen uppkommer ska man kontakta 1177 Vårdguiden och berätta att man vaccinerats. Den som känner sig akut sjuk ska direkt kontakta vården eller 112.

Besked från EMA väntas på torsdag. Då återkommer Folkhälsomyndigheten med information om hur vaccinationsarbetet kan fortsätta i Sverige när det gäller Astra Zenecas vaccin.

– Den tillfälliga pausen av vaccinet visar att systemet med att vidta största möjliga försiktighet i samband med biverkansrapporter fungerar, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Folkhälsomyndigheten

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in