Inkludering på schemat i ny utbildning för lärarassistenter

By on 4 april, 2023
Bild: Lernia

Inkludering på schemat i ny utbildning för lärarassistenter, ska bidra till att förbättra skolresultaten och komplettera lärarna. Enligt Skolverkets data från i fjol behövs 1700 nya lärare i Örebro till 2025.

Regeringen har nu öronmärkt pengar för att fler lärarassistenter ska anställas. Syftet är att öka den pedagogiska närvaron och förbättra skolresultaten, något som är välkommet bland skolorna i Örebro där bara 68 procent av eleverna i grundskolan klarar kunskapsmålen i alla ämnen jämfört med 76 procent för riket i stort.

Därför startar nu YH-utbildningen till lärarassistent, med inriktning mot inkludering, i regi av bemannings- och utbildningsföretaget Lernia. 

Hög vuxennärvaro och lugn och ro beskrivs ofta som nyckelfaktorer för goda skolresultat. Grundat i den utbredda lärarbristen har lärarassistenter kommit att spela en avgörande roll för att vända Sveriges skolresultat.

Lärarassistenter ingår i pedagogiska team med lärare och annan skolpersonal. Ofta har lärarassistenterna ett extra fokus på de eleverna som annars skulle ha det lite extra tufft att klara sig genom skolan.

– Det har tidigare saknats utbildningar till att bli lärarassistent i Mälardalen, trots att behovet varit stort. Allt börjar i skolan och lärarassistenterna kommer göra stor skillnad ute i verksamheterna – i synnerhet för elever med särskilda behov, säger Ulla Gustafsson, verksamhetschef Lernia YH.

Skolan genomgår stora förändringar som ställer högre krav på undervisningen och personalen. Demografin har förändrats och många barn idag har föräldrar som inte har svenska som modersmål.

Vidare skriver Socialstyrelsen att allt fler barn har neuropsykiatriska funktionsvariationer som kan göra det svårt att hänga med i undervisningen. Utbildningen är utformad för att kunna möta dessa behov och ger kunskap i både svenska som andraspråk och olika funktionsvariationer.

– Den här utbildningen är viktig då vi behöver fler funktioner runt pedagogerna och för att stötta elever utifrån deras olika behov. Lärarassistenter bidrar till att ge barn och ungdomar en bättre möjlighet att komma längre i sitt lärande och att lärarna får en bättre arbetsmiljö, säger Theodolinda Långh, Specialpedagog på Tingsryds kommun.

Ansökan till utbildningen är öppen till den 15 april och terminsstart är i september 2023, man kan läsa mer här – lernia.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildning/lararassistent-med-specialisering-inom-inkludering/

Örebro
Örebronyheter

Källa: Lernia

You must be logged in to post a comment Login