Integration och kompetenshöjning till växande branscher

By on 6 november, 2018
Annika Grälls, profilområdesansvarig för Mat och hälsa vid Alfred Nobel Science Park.

Tillväxtverket beviljar drygt tre miljoner kronor till ett projekt som ska ge nyanlända kvinnor utbildning och arbete i bland annat livsmedelsbranschen, fokus ligger på kompetens och praktik.

Det är Alfred Nobel Science Park som, tillsammans med bland andra Hällefors kommun, EFS-projektet All in och Örebro universitet, nu beviljas pengar för att skapa en specialanpassad livsmedelsutbildning, som riktar sig till kvinnor med utländsk bakgrund som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden.

– Det känns jättespännande att vi kan dra i gång det här, det är en anpassad utbildning som kommer att leda till riktiga jobb, säger Annika Grälls på Alfred Nobel Science Park.

Utbildningen kommer att innehålla både teori och praktik och vara specialanpassad för så väl arbetsmarknaden som deltagarna. Projektet ska utföra tolv delkurser under tre månader med mellan åtta och tio deltagare åt gången. Insatserna kommer att vara helt gruppanpassade, praktiskt orienterade och fokus ligger på att få arbete via praktikplats.

– Genom detta kan vi stärka kommunens profil inom matområdet och besöksnäringen, samtidigt som vi minskar utanförskapet, säger Tommy Henningsson, kommundirektör i Hällefors kommun.

I slutet av varje delkurs kommer deltagarna tillsammans med företag och offentliga kök att visa upp kunskaper och bjuda på produkter som utvecklats inom delkursen. Projektet knyter bland annat till samarbetet ”Hållbar offentlig gastronomi och gråärtans återkomst”, som syftar till att utveckla klimatsmarta, gastronomiskt intressanta och näringsriktiga offentliga måltider.

– Gråärtan har en stor gastronomisk potential, men kräver mathantverk för att fungera i offentliga måltider. På så sätt skulle utbildningen passa väldigt bra i det här sammanhanget, säger Magnus Westling.

– Det är glädjande att vi kan genomföra en praktiskt inriktad utbildningsinsats till nyanlända kvinnor som vill arbeta eller starta eget inom livsmedelsbranschen eller besöksnäringen, samtidigt som vi skapar ett varaktigt och lokalt anpassat kompetensförsörjningscentrum för företag inom livsmedelsbranschen, besöksnäringen samt arbetsgivare inom offentlig måltid, säger Fredrik Rakar på All in.

Målet är att skapa riktiga jobb och arbetstillfällen inom flera branscher, där efterfrågan är stor, för att säkra arbetsgivarnas nuvarande och framtida kompetensförsörjning och på det sättet bidra till regional tillväxt.

En av företagarna i livsmedelsbranschen som har behov av arbetskraft och som gärna erbjuder praktikplats är Emanuel Eskilsson på det ekologiska bageriet Lokal. Han menar att det här projektet är precis vad branschen efterfrågar.

– Det är sådana här initiativ som vi lokala företag behöver, så att vi kan fortsätta utveckla vårt mathantverk och våra företag, men också stå för integration och riktiga jobb, säger han.

Länet | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login