Jobb som gör skillnad.

Av på 23 maj, 2013

Örebro kommun söker arbetsgivare som vill göra skillnad och skapa positiva förutsättningar för personer med psykisk ohälsa som önskar finna, få och behålla ett arbete. Välkommen till Våghustorget 28 maj kl. 12–17.30, så berättar vi mer.

Kommunen har fått statliga medel att driva ett projekt baserat på IPS (Individual Placement and Support). IPS är en typ av arbetsrehabilitering speciellt riktad till personer med psykisk ohälsa. IPS-projektets mål är att deltagarna ska få möjlighet att komma ut i arbete eller studier.

Nu söker vi arbetsgivare till dessa personer. Vi hjälper till att rekrytera en engagerad medarbetare, matcha rätt person till arbetsplatsen, ger handledning till arbetsgivaren med mera. Kom till Våghustorget 28 maj i samband med
(H)järnkolls manifestation kl. 12–17.30 så berättar vi mer.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in