Jordbruksverket har utrett EU-stöd till frukt i skolan

By on 12 november, 2023
Skolfruktsstödet innebär ett bidrag för att stärka budgeten för livsmedelsinköp på skolorna och ge möjlighet att erbjuda frukt till barnen.
Arkivbild

På uppdrag av regeringen har Jordbruksverket analyserat ett förslag till stöd för frukt i skolan, stödet är jämförbart med skolmjölksstödet som har betalats ut sedan Sverige blev medlem i EU 1995.

Skolfruktstödet skulle om det infördes ligga på 38 miljoner. Utredningen visar att den administrativa kostnaden för att införa och administrera stödet, är hög i förhållande till budgeten för skolfrukt.

Syftet med stödet är enligt EU-förordningen att skolbarns konsumtion av frukt och grönsaker bör främjas för en god kosthållning i skolan. Stödet ska också bidra till att målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik nås. Jordbruksverket lämnar nu sitt förslag till regeringen.

– Genom att använda studier och kunskapssammanställningar som redan finns bedömer vi att det är möjligt att utforma mer kostnadseffektiva åtgärder för att långsiktigt öka skolbarns konsumtion av frukt och grönsaker, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef.

Administrationen kostar

Skolfruktsstödet innebär ett bidrag för att stärka budgeten för livsmedelsinköp på skolorna och ge möjlighet att erbjuda frukt till skolbarnen. Eftersom budgeten för stödet är relativt liten innebär det utdelning av skolfrukt ca två veckor per år.

Erfarenheter från skolmjölkstödet visar att ett stöd till utdelning av frukt inte är en effektiv insats för kommunerna och skolbarnen. Det är administrativt betungade både för stödmottagare och myndigheten, och en betydande del av budgeten går till administration, förvaltning och kontroll.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login