Kan digitaliseringen bidra till att minska stress och minska olyckorna

Av på 13 september, 2020

Studier gjorda av bland annat NCC och Luleå tekniska universitet visar på att stressen på arbetsplatsen har en direkt avgörande inverkan på olycksfallsrisken.

Kan då digitaliseringen hjälpa till att minska stressen genom att minska den administrativa arbetsbördan?

Snäva tidsplaner, högt ställda mål och en tung administrativ börda är vardag för många ledande personer inom byggbranschen. Detta kan innebära att känslan av att tappa kontrollen över olika deluppgifter kan infinna sig och med det en högre grad av negativ stress. Denna stress kan i sin tur leda till att viktiga moment missas och att en tydlig närvaro ute på arbetsplatsen minskar.

När närvaron av arbetsledning minskar så minskar även kontrollerna av att arbetsmiljöplanen följs och med det ökar riskerna för olyckor markant.

Arbetsmiljöarbetet är ett kontinuerligt och viktigt arbete. Det är väldigt tidskrävande för personer i ledande befattning. Dock kan kontroller av arbetsmiljöarbetet lätt nedprioriteras när arbetsbelastningen blir övermäktig.

Det finns dock hjälp att få. Företaget Pinpointer arbetar dagligen med att digitalisera och förenkla tidskrävande moment ute bland anläggningsföretagen. Pinpointer har genomfört undersökningar bland sina kunder, som flertalet säger sig känna en minskad stress över att de slipper hantera stora mängder information pappersvägen. De kan istället låta ett digital system som Pinpointer göra detta. På så sätt kan de lägga mer tid på den faktiska byggprocessen, samt närvaro ute på arbetsplatsen. Dessutom upplever de förutom tidsbesparingen en minskad oro över att missa något eller göra fel i miljö- och kostnadsredovisningar.

Nu krävs det självklart mer än digitalisering för att helt eliminera negativ stress och få bort allvarliga olyckor. Den den digitaliseringsvåg som sköljer över samhället kommer hjälpa till med att ta bort många tidskrävande uppgifter från platsledningen, så att de kan får tid över till mer systematiskt arbetsmiljöarbete.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Pinpointer

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in