KMR kräver stopp för elchocksbehandling med tvång

Av på 24 augusti, 2013

Sverige är ett av de värsta landen i världen per capita på att ge elchocker, s.k. ECT-behandlingar. Enligt uppgifter så har det getts upp till 60 000 elchocker per år i Sverige (år 2009). Många under tvång. Mängder av vittnesmål finns från patienter och anhöriga på skador från ECT. Precis som Irland nu gör så bör Sverige upphöra med ECT under tvång.

Tusentals elchocksbehandlingar ges varje år till t.ex barn, gravida och äldre i Sverige.

Psykiatrin ger även tusentals elchocker under tvång till patienter under lagen om tvångsvård. Det är direkt övergrepp mot ett flertal artiklar i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.(1) I Socialstyrelsens senaste preliminära årsrapport om ECT för 2012 finns inte ett ord om ECT under tvång. Det finns alltså inte ens rapporteringskrav för exakt hur många som ges. Uppskattningsvis är det 10% av all ECT-behandling.

En anmälan till HSAN handlar om en man som totalt tappade bort sju månader av sitt liv efter 30 elchocker, flera mot sin vilja. Han hölls fast av fyra vårdare som brottade ner honom på bänken, under vilt tumult och skrikande. Minnesförlusten efter ECT orsakade stora problem, ”Jag har ett stort svart hål … Jag vet inte vad jag sagt eller gjort, var jag varit på semester. Det försvårar min återgång till arbetet”, skriver mannen, och avslutar med: ”Är detta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet?” Jo, faktiskt – enligt psykiatrisk vetenskap.

Huvudregeln för alla medicinska ingrepp måste vara att de sker med individens samtycke – den principen måste också gälla inom den slutna vården.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är tydlig: all medicinsk behandling ska grundas på den enskildes samtycke. Både de som vårdas i den öppna och slutna vården har rätt till information om risker, biverkningar och alternativ behandling innan man fattar sitt beslut.

Konventionen medger inget undantag från kravet på samtycke. Sverige har ratificerat och är bundet av konventionen. Så skriver Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter i SvD 6/12-09.

Peter Larsson har som aktiv medlem i KMR startat en websida om ECT (www.elchocker.se) och kommit i kontakt med och erhållit hundratals vittnesmål från anhöriga och patienter som skadats av elchocksbehandlingar.

Flera av dessa har han hjälpt att anmäla sina skador till Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En drabbad som fått över hundra elchocksbehandlingar under tvång – de senaste hösten 2012 – säger så här:

“Mina anhöriga och vänner ser att jag blivit personlighetsförändrad, fått svåra minnesstörningar – halva mitt liv är utraderat. Det är en stor sorg för mig. Har ju tappat allt mitt självförtroende med. Svårt att hänga med i diskussioner så jag sitter mest tyst då.”

Anmälan är inskickad till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, samt till Socialstyrelsen tillsammans med ett läkarintyg som säger att ECT-behandlingarna har gett henne minnesskador.

En annan patient, som även KMR varit i kontakt med, hotas med tvångs-ECT om hon motsätter sig elchocksbehandlingarna. Även detta kommer att anmälas till myndigheterna.

Solveig fick i nutid över 125 tvångs-elchocker på ett år:
“Det känns som jag blivit utsatt för tortyr – det är så förnedrande och omänskligt … Elchockerna har gett mig mycket sämre minne och jag har svårt att koncentrera mig”

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in