Kommunal överens om nya regler för dygnsvilan

By on 6 maj, 2023
Arkivbild

Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona är nu överens om nya regler för dygnsvilan för räddningstjänst, personlig assistans och LSS.

Den nya överenskommelsen innebär att arbetstid kan förläggas upp till 20 timmar utan krav på dispens. Längre arbetspass kan i vissa fall och utifrån verksamhetsbehov ges dispens. Med dagens besked kan det att finnas möjlighet för räddningstjänst, personlig assistans och LSS att jobba 24 timmar.

– Medlemmarnas behov av vila och återhämtning och verksamheternas speciella förutsättningar har varit vägledande i förhandlingarna. Vi har visat att den svenska modellen levererar, med sin kombination av respekt för arbetstagarnas arbetsvillkor och verksamheternas förutsättningar. Kollektivavtal ger den flexibilitet som lagstiftning saknar, säger Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande. 

Kommunal menar att dagens besked tillsammans med tidigare överenskommelse ger ett starkare regelverk för återhämtning. 

– I förhandlingarna har Kommunal hela tiden utgått från medlemmarnas villkor och arbetsmiljö och drivit deras krav. Där har Kommunals delegation bestående av medlemmar från de berörda yrkesgrupperna varit ett starkt stöd. Det är de som kan verksamheterna bäst, säger Malin Ragnegård.   

EU-kommissionen har kritiserat Sverige för att flera kollektivavtal inte lever upp till reglerna i EU:s arbetstidsdirektiv. 

– I förhandlingarna har Kommunal haft tre ingångsvärden, skapa en möjlighet till undantag inom ramen för EU-direktivet, säkra fackligt inflytande samt trygga och tydliggöra individens rätt till vila i direkt anslutning till ett långt pass. På samtliga punkter har Kommunal nått framgång. Nu är det tydligt vad som gäller, säger Johan Ingelskog, Kommunals avtalssekreterare.  

Faktaruta 

Förändringar i regleringen av dygnsvila gjordes i HÖK/AB i december 2022. Dessa förändringar träder i kraft den 1 oktober 2023.  

Den nya överenskommelsen gäller nya regler om dygnsvila och arbetstidens förläggning i bilagorna J och R tillhörande kollektivavtalet HÖK/AB samt PAN-avtalet, som lever upp till kraven i EU:s arbetstidsdirektiv.  

Utöver en förhandling avseende bilaga J och R samt PAN-avtalet har parterna kommit överens om att införa en möjlighet till dispens från Allmänna bestämmelser. 

Dessa nya överenskommelser gäller från den 1 februari 2024.  

Överenskommelsen innebär att arbetstid kan förläggas upp till 20 timmar i de fall verksamhetens behov kräver det. För längre arbetspass finns nu ett regelverk som genom ett dispensförfarande möjliggör arbete upp till 24 timmar för bland andra räddningstjänstpersonal och LSS-personal. För personliga assistenter kan arbete förläggas upp till 24 timmar efter lokal MBL-förhandling. 

För mer information om avtalet, läs: https://www.kommunal.se/nyhet/nya-regler-dygnsvila-pa-bilaga-r-och-j

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Kommunal

You must be logged in to post a comment Login