Kraftigt ökad risk för hjärnblödning vid drickande

By on 13 mars, 2021

Personer som dricker fyra glas alkohol eller mer per dygn löper fem gånger så hög risk att drabbas av den livshotande sjukdomen hjärnblödning som de som dricker lite eller inget. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet, där man har använt en biomarkör i blodet för att kunna se sambandet mellan alkoholintag veckorna före provet och risken för hjärnblödning.

– Genom att använda biomarkörer i blodet går det att på ett mer precist sätt förutsäga risk för hjärnblödning än med traditionella metoder. Det gör det lättare att hitta personer med särskilt hög risk för att kunna arbeta förebyggande, säger Kristina Johansson, doktorand vid Umeå universitet och specialistläkare i internmedicin.

Personers alkoholvanor går numera att mäta i blodet med markörer som visar mer än bara den aktuella alkoholhalten. I sin avhandling analyserar Kristina Johansson en biomarkör i blodet, som heter fosfatidyletanol. Det är ett ämne som visar ungefär hur mycket alkohol en person har druckit veckorna innan blodprovet tas.

Att hög alkoholkonsumtion är en riskfaktor för hjärnblödning är i och för sig känt sedan tidigare. Däremot har det varit svårt att veta exakt hur stor riskökningen är. I tidigare studier har man oftast använt självskattningar via enkäter eller intervjuer för att kartlägga drickandet. Det ger inte alltid en korrekt bild, eftersom alla inte minns eller vill uppge hur mycket de har druckit.

Fosfatidyletanol används redan på hälsocentraler och sjukhus i Sverige idag som ett sätt att uppskatta alkoholkonsumtion, men studien i avhandlingen är en av de första där man undersöker sambandet mellan fosfatidyletanol och risken att få sjukdomar i framtiden.

Genom att jämföra personer med olika alkoholkonsumtion, fick forskarna i den grupp där Kristina Johansson ingår fram att vid en alkoholkonsumtion som motsvarar minst fyra standardglas med alkohol per dygn, var risken för hjärnblödning fem gånger så stor som för den som inte drack alls eller bara lite.

– Resultaten är lovande. Det krävs mer forskning innan vi vet om personer med förhöjt fosfatidyletanol kan påverka sin risk för hjärnblödning genom att förändra sin alkoholkonsumtion. Men så mycket kan vi redan nu säga att personer som dricker fyra glas per dag eller mer har en kraftigt ökad risk för hjärnblödning. Med kunskap om det, kan man försöka minska den totala risken till exempel genom att hålla blodtrycket på en så bra nivå som möjligt, säger Kristina Johansson.

Hjärnblödning uppstår när ett blodkärl i hjärnan brister. Det är ett av de tillstånd som ingår i samlingsbegreppet stroke. Det andra är blodpropp. Hjärnblödning är den typ av stroke som har högst dödlighet.

I avhandlingen har man studerat blod från personer som deltagit i Västerbottens hälsoundersökning och MONICA-studien i norra Sverige under perioden 1985 – 2007. Vid undersökningarna har personerna lämnat blodprover för framtida forskning. Från dessa prover har forskarna analyserat nivåer av flera olika biomarkörer. Nivåerna har sedan jämförts mellan personer som under perioden fick hjärnblödning med en annan grupp som inte fick någon hjärnblödning.

Kristina Johansson arbetar som specialistläkare i internmedicin på Skellefteå lasarett.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Umeå universitet

You must be logged in to post a comment Login