Kulturaktiviteter kan bidra till bättre folkhälsa

By on 29 februari, 2024
Arkivbild

Att delta i kulturaktiviteter kan gynna hälsan på många olika sätt. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten, som sammanfattar resultat från en litteraturöversikt om kulturens betydelse för hälsan.

Skapande konst, exempelvis att måla och teckna, kan bland annat minska psykiska besvär och förbättra välbefinnandet bland vuxna med psykiatriska tillstånd. Litteraturöversikten har genomförts inom ramen för det europeiska projektet ”Culture for Health”.

Den inkluderar resultat från drygt 300 studier från hela världen, där många olika aspekter har studerats, allt från olika sätt att skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande på samhällsnivå till vård och behandling av personer med olika sjukdomar.

Aktiviteterna som studerats inkluderar ofta musik, bildkonst, teater eller dans där deltagarna också medverkat i processen.

– Forskningen visar att kulturen kan främja hälsa på många olika sätt. Resultaten tyder på att musik och sång kan förbättra både den fysiska och den psykiska hälsan och främja social inkludering och samhörighet, säger Grethe Fochsen, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Kultur som hälsofrämjande aktivitet

Folkhälsan i Sverige blir allt bättre samtidigt som befolkningen blir allt äldre. Samtidigt ökar hälsoskillnaderna mellan grupper och i vissa grupper är psykisk ohälsa ett växande problem. Här kan kulturen genom sina hälsofrämjande aktiviteter bidra till att stärka arbetet för en bättre folkhälsa.

– Kulturen spelar en viktig roll för folkhälsans utveckling och en god och jämlik hälsa. Till exempel har kulturformer som dans, skapande konst och musik visat sig främja välbefinnande och öka livskvaliteten hos äldre personer, säger Grethe Fochsen.

I rapporten lyfts några kunskapsluckor fram. Det finns till exempel mest forskning om musik, dans, skapande konst och teater, och mindre om andra kulturformer såsom läsande, skrivande, film, fotografering och arkitektur. Det är därför svårt att dra slutsatser om vilka effekter andra kulturformer har på vårt välbefinnande.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login