Länet | Andelen ekologiska livsmedel fortsätter att öka

By on 21 oktober, 2015

Andelen ekologiska livsmedel i Region Örebro län fortsätter att öka. Andelen har mer än fördubblats på fem år, och är nu 41 procent, vilket innebär en tredjeplacering i landet. Det visar den färska rapporten, Miljöarbetet i landsting och regioner 2015 – öppna jämförelser. I fem av sex indikatorer som granskas är utvecklingen positiv under de senaste fem åren.

Miljöarbetet i Region Örebro län har en positiv trend.
Trenden visar minskad antibiotikaförskrivning, ökad andel ekologiska livsmedel, minskad energianvändning i lokaler, ökad andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken samt minskad klimatpåverkan från medicinska gaser. En utmaning är att öka materialåtervinningsgraden, ett arbete som redan påbörjats under året.

Lönsamt att fokusera på miljöfrågor
Att trenden visar en minskad miljöpåverkan är ett gott kvitto på det viktiga arbete vi gjort. Det visar också tydligt att det lönar sig att fokusera på miljöfrågor i arbetet för ett hållbart samhälle, säger Catrin Steen (MP), regionråd. Det gäller nu att vi fortsätter att fokusera på dessa frågor. Tillsammans ska vi som offentliga aktörer ligga i frontlinjen i samhällets hållbarhetsarbete.

Vi har kommit långt men kan göra mer

– Resultaten visar att vi har kommit långt, men vi kan göra mer för att ytterligare minska belastningen på miljön, säger Catrin Steen. Jämförelserna visar på möjligheten till fortsatta förbättringar. Stora miljöutmaningar är att minska klimatpåverkan och resursförbrukningen samt att bidra till en giftfri miljö. Vi kan till exempel köpa fler produkter som tillverkats av förnybart eller återvunnet material. Då bidrar vi till bättre resursanvändning, innovation, nytänkande och att driva utvecklingen framåt, även ekonomiskt.

Resultat för Region Örebro län:
Antibiotikaförskrivningen.
Har under perioden minskat från 333 till 309 recept/1 000 invånare (7,2 procent).

Andel ekologiska livsmedel. Har mer än fördubblats under perioden, från 17 till 41 procent. Energianvändning i lokaler. Har minskat medt vå procent under perioden vilket också ger ekonomiska effekter.

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken. Har ökat från 8 procent till 58 procent under perioden.

Klimatpåverkan från medicinska gaser. Har minskat från 7,4 till 3,9 kg koldioxidekvivalenter/ invånare (kg CO2-ekv/inv.)

Andel materialåtervinning (ny indikator). Under 2014 uppgick den till 18 %.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login